Fizikai kémia előadásoknak az anyagai

Az előadások anyagát ppt vagy pdf formátumban töltheti el az alábbi linkekről:Fizikai kémia I. (TKBE0401)

Tökéletes és reális gázok (1. előadás)
A termodinamika I. főtétele (2. előadás)
Termokémia (3. előadás)
A termodinamika II. és III. főtétele (4. előadás)
Potenciálfüggvények, a kémiai potenciál (5. előadás)
Egykomponensű rendszerek termodinamikája (6. előadás)
Kétkomponensű rendszerek termodinamikája (7. előadás)
Illékony folyadékok elegyei (8. előadás)
Fázistörvény (9. előadás)
Kémiai egyensúly (10. előadás)
Kémiai egyensúly: válogatott rendszerek (11. előadás)

Ajánlott irodalom:

Fizikai kémia II. (TKBE0402)

Homogén egyensúlyi elektrokémia: elektrolitok termodinamikája - ppt, - pdf (1. előadás)
Heterogén egyensúlyi elektrokémia: elektródok és galvánelemek - ppt, - pdf (2. előadás)
Molekulák mozgásban: elektrolitok vezetése, transzportfolyamatok - ppt, - pdf (3. előadás)
A kémiai reakciók sebessége; a reakciósebességi egyenlet - ppt, - pdf (4. előadás)
Egyszerű és összetett reakciók kinetikája - ppt, - pdf (5. előadás)
Reakciósebességi elméletek - ppt, - pdf (6. előadás)
Folyamatok szilárd felületeken - ppt, - pdf (7. előadás)
Dinamikus elektrokémia - ppt, - pdf (8. előadás)
Fotokémia - ppt, - pdf (9. előadás)
Nemtermikus aktiválás - ppt, - pdf (10. előadás)

Ajánlott irodalom:
 • P. W. Atkins: Fizikai kémia III., Változás (Tankönyvkiadó, Budapest, 2002)
 • Póta György: Fizikai kémia gyógyszerészhallgatók számára (Kossuth Egyetemi Kiadó, 6. kiadás, Debrecen, 2008)
 • Fizikai Kémia II. Kulcsfogalmak
 • Michael J. Pilling, Paul W. Seakins: Reakciókinetika (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997)
 • Zrínyi Miklós: A fizikai kémia alapjai (Semmelweis Kiadó, Budapest, 2015)


Elméleti kémia alapjai (TKBE0412)

Kvantumelmélet: alapfogalmak, appatárus és alkalmazások (1. előadás)
Atomszerkezet és atomi spektrumok (2. előadás)
Molekulák szerkezete (3. előadás)
Kvantummechanikai számítások (5. előadás)

Ajánlott irodalom:
 • P. W. Atkins: Fizikai kémia II., Szerkezet (Tankönyvkiadó, Budapest, 2002)
 • Póta György: Fizikai Kémia-III/1., Az atomok és molekulák elektronszerkezete (Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000)
 • Veszprémi Tamás, Fehér Miklós: A kvantumkémia alapjai és alkalmazása (Műszaki Könyvkiadó, 2002)
 • Kapuy Ede, Török Ferenc: Az atomok és molekulák kvantumelmélete (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975)
 • Alan Vincent: Molekuláris szimmetria és csoportelmélet (Tankönyvkiadó, Budapest, 1990)


Elméleti fizikai kémia I. (TKME0401) - fotokémia

Fotokémiai alapfogalmak, a fotonok és a molekulák kölcsönhatása (1. előadás)
Fotofizikai folyamatok jellemzése (2. előadás)
Fotokémiai folyamatok leírása (3. előadás)
A fotokémia kísérleti vizsgálómódszerei és gyakorlati problémák (4. előadás)

Ajánlott irodalom:

Fizikai kémia és gyakorlati alkalmazások (TKME4401)

Klasszikus és racionális termodinamika (1. előadás)
Irreverzíbilis folyamatok termodinamikája: fogalmak (2. előadás)
Irreverzíbilis folyamatok termodinamikája: alkalmazás (3. előadás)
Statisztikus termodinamika: fogalmak (4. előadás)
Statisztikus termodinamika: alkalmazás (5. előadás)
Klasszikus kinetikai alapok, kinetikai egyszerűsítő elvek (6. előadás)
Reakciómechanizmusok analízise (7. előadás)
Kinetikai folyamatok reaktorokban (8. előadás)
Sztochasztikus kinetikai modellek (9. előadás)
Sztochasztikus kinetikai alkalmazások (10. előadás)

Ajánlott irodalom:
 • P. W. Atkins: Fizikai kémia I-III. (Tankönyvkiadó, Budapest, 2002)
 • Póta György (szerkesztő): Modern fizikai kémia (Digitális Tankönyvtár, 2013)
 • Zrínyi Miklós: A fizikai kémia alapjai I-III. (Műszaki Könyvkiadó, 2006)
 • Zrínyi Miklós: A fizikai kémia alapjai (Semmelweis Kiadó, Budapest, 2015)
 • Keszei Ernő: Bevezetés a kémiai termodinamikába (ELTE egyetemi jegyzet)
 • Baranyai András, Schiller Róbert: Statisztikus mechanika vegyészeknek (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003)
 • Bazsa György (szerkesztő): Nemlineáris dinamika és egzotikus kinetikai jelenségek kémiai rendszerekben (egyetemi jegyzet, Debrecen-Budapest-Gödöllő, 1992)
 • Péter Érdi, Gábor Lente: Stochastic Chemical Kinetics (Springer, 2014)