Fizikai kémia előadásoknak az anyagai

Az előadások anyagát ppt vagy pptx formátumban töltheti el az alábbi linkekről:Fizikai kémia I. (TKBE0401)

Tökéletes és reális gázok (1. előadás)
A termodinamika I. főtétele (2. előadás)
Termokémia (3. előadás)
A termodinamika II. és III. főtétele (4. előadás)
Potenciálfüggvények, a kémiai potenciál (5. előadás)
Egykomponensű rendszerek termodinamikája (6. előadás)
Kétkomponensű rendszerek termodinamikája (7. előadás)
Illékony folyadékok elegyei (8. előadás)
Fázistörvény (9. előadás)
Kémiai egyensúly (10. előadás)
Kémiai egyensúly: válogatott rendszerek (11. előadás)

Ajánlott irodalom:

Fizikai kémia II. (TKBE0402)

Homogén egyensúlyi elektrokémia: elektrolitok termodinamikája (1. előadás)
Heterogén egyensúlyi elektrokémia: elektródok és galvánelemek (2. előadás)
Ionok mozgása oldatokban: elektrolitok vezetése (3. előadás)
Transzportfolyamatok (4. előadás)
A kémiai reakciók sebessége; a reakciósebességi egyenlet (5. előadás)
Egyszerű és összetett reakciók kinetikája (6. előadás)
Reakciósebességi elméletek (7. előadás)
Folyamatok szilárd felületeken (8. előadás)
Dinamikus elektrokémia (9. előadás)
Nemtermikus aktiválás (10. előadás)

Ajánlott irodalom:
  • P. W. Atkins: Fizikai kémia III., Változás (Tankönyvkiadó, Budapest, 2002)
  • Póta György: Fizikai kémia gyógyszerészhallgatók számára (Kossuth Egyetemi Kiadó, 6. kiadás, Debrecen, 2008)
  • Fizikai Kémia II. Kulcsfogalmak
  • Michael J. Pilling, Paul W. Seakins: Reakciókinetika (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997)
  • Zrínyi Miklós: A fizikai kémia alapjai (Semmelweis Kiadó, Budapest, 2015)


Elméleti kémia alapjai (TKBE0412)

Kvantumelmélet: alapfogalmak, appatárus és alkalmazások (1. előadás)
Atomszerkezet és atomi spektrumok (2. előadás)
Molekulák szerkezete (3. előadás)
Kvantummechanikai számítások (5. előadás)

Ajánlott irodalom:
  • P. W. Atkins: Fizikai kémia II., Szerkezet (Tankönyvkiadó, Budapest, 2002)
  • Póta György: Fizikai Kémia-III/1., Az atomok és molekulák elektronszerkezete (Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000)
  • Veszprémi Tamás, Fehér Miklós: A kvantumkémia alapjai és alkalmazása (Műszaki Könyvkiadó, 2002)
  • Kapuy Ede, Török Ferenc: Az atomok és molekulák kvantumelmélete (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975)
  • Alan Vincent: Molekuláris szimmetria és csoportelmélet (Tankönyvkiadó, Budapest, 1990)


Elméleti fizikai kémia I. (TKME0401) - fotokémia

Fotokémiai alapfogalmak, a fotonok és a molekulák kölcsönhatása (1. előadás)
Fotofizikai folyamatok jellemzése (2. előadás)
Fotokémiai folyamatok leírása (3. előadás)
A fotokémia kísérleti vizsgálómódszerei és gyakorlati problémák (4. előadás)

Ajánlott irodalom: