A Fotokémiai Kutatócsoportban készült dolgozatok

A teljes dolgozatok szövege csak egyetemi IP-címről, a DEA-n keresztül érhető el.
Szakdolgozatok (szerző szerint ABC-rendben):

Michnyóczki Judit: A Ce(IV) fotoreakciója vizes oldatokban (2009)

A lap tetejére

TDK-dolgozatok (szerző szerint ABC-rendben):

Dzsubák Mariann: UV-LED fényforrással működő fotoreaktor tesztelése (2013)
Illés Emese: Fotoreakciók vizsgálata LED fényforrást tartalmazó fotoreaktorban (2012)
Kerekes Péter: A cérium(IV) és a víz közötti fotokatalizált reakció kvantitatív kinetikai leírása (2016)
Kiss Virág: 1,4-Benzokinonok és szulfition reakciójának vizsgálata (2014; XXXII. OTDK, Kémiai és vegyipari szekció: III. helyezés)
Ladó Eszter: Kinon/hidrokinon redoxirendszerek formálpotenciál értékeinek vizsgálata ciklikus voltammetriás módszerrel (2013; Debreceni Egyetem, Tudományos Diákköri Konferencia, Szervetlen-, analitikai- és fizikai kémia szekció: III. helyezés)
Lehóczki Tímea: A kémiai aktinometria alkalmazása spektrofotométer, mint fotoreaktor kalibrálására (2011; Debreceni Egyetem, Tudományos Diákköri Konferencia, Szervetlen és fizikai kémia szekció: II. helyezés)
Markó Boglárka: A 2,4,6-triklórfenol fotokémiai klórmentesítése (2013)
Michnyóczki Judit: A Ce(IV) fotoreakciója vizes oldatokban (2010; Debreceni Egyetem, Tudományos Diákköri Konferencia, Szervetlen és fizikai kémia szekció: I. helyezés)
Navradi Nóra, Tóth Tamás: Fotoreaktor építése és tesztelése halogénezett szerves vegyületek fotokémiai klórmentesítéséhez (2014)
Pap Ádám Péter: A Ce(III)/Ce(IV) rendszer redoxitulajdonságainak vizsgálata (2013)
Vas Adrienn: A Ce3+ által katalizált fotokémiai vízbontás semleges közegben (2012)

A lap tetejére