A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola patrisztkus tárgyú könyvei

 

 

Fordítások:

 

- Nagy Szent Bazil: Életszabályok I. (A bővebben kifejtett szabályok.), ford. Orosz Athanáz. Nyíregyháza, 1991, Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola.

 

- Nagy Szent Bazil: A rövidebben kifejtett szabályok (Életszabályok II.), ford. Orosz Athanáz. Nyíregyháza, 1994. 224 l.

 

- Nagy Szent Bazil: Evangéliumi Etika, (Életszabályok III.), ford. Orosz Athanáz. Nyíregyháza, 1995.

 

- Nikolaosz Kabaszilasz Liturgia-magyarázata, ford. Orosz Athanáz. Nyíregyháza, 1996, Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola.

 

- Eteria Útinaplója, ford., Ivancsó István. Nyíregyháza 1996.

- Nagy Szent Bazil: Zsoltárkommentárok, ford. Orosz Athanáz. Nyíregyháza, 1998, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola.

 

- Nagyböjti Énektár vagyis a Három ódás bűnbánati énekek könyve, amely a szent nagyböjtben végzendő összes szent szolgálatot tartalmazza, ford. Orosz Athanáz. Nyíregyháza 1998, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola.

 

- Ménea II. November és december hónapokra, ford. Orosz Athanáz. Nyíregyháza, 1998, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

 

- Pentekosztárion avagy Húsvét-Pünkösdi Énektár, ford. Orosz Athanáz. Nyíregyháza 2002, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola.

 

- Ménea I. Szeptember és október hónapokra, ford. Orosz Athanáz. Nyíregyháza, 2002, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola.

 

Tanulmányok:

 

- Ivancsó István: A keleti liturgiák, Nyíregyháza 2002

 

- Orosz A. (szerk.), A görög atyák Bibliája korabeli értelmezésekkel. I. A Teremtés könyve.

Nyíregyháza, 2001, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola.

 

- Orosz A. (szerk.), Orientalium Dignitas. A XIII. Leó pápa által kiadott "Keletiek méltósága" kezdetű apostoli levél centenáriuma alkalmából tartott szimpozion anyaga. 1994. november 2-4. Nyíregyháza, 1995.

 

- Sivadó Csaba: Dogmatörténeti és patrisztikus vonatkozások John Meyendorf teológiájában, Nyíregyháza 1997.

 

- Ivancsó I. (szerk.) „Egy szájjal és egy szívvel”. A Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Jubileumi Emlékkönyve (1950-2000), Nyíregyháza, 2000, Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola.

 

- Janka Gy. (szerk.): Örökség és Küldetés. 1950-2000. A Nyíregyházi Görög Katolikus Papnevelő Intézet és a Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia anyaga. 2000. október 2-3., Nyíregyháza, 2001., Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola.