Debrecen-Nyíregyháza

 

  25.11.2016.

Honlap

 

A Debrecen-nyíregyházi csoport programjai

 

horizontal rule

Debrecen-nyíregyházi Csoport műhelykonferenciája

2016. március 8. Nyíregyháza

horizontal rule

A Debrecen-nyíregyház Csoport ülése

DRHE Újszövetségi Tanszék
Debrecen, Kálvin tér 16. II. em. 207.

2015. december 8. kedd 16 óra

PERES IMRE
Egy I. század végi apokaliptikus gyülekezet jellege
és
KISS SEBESTYÉN
Egy antik paradigmaváltás nyomában (Antik erények keresztény köntösben)

horizontal rule

ORSZÁGOS HALLGATÓI KONFERENCIA

Debrecen, 2015. május 8.

horizontal rule

2012. május 11. Debreceni Református Hittudományi Egyetem

„Az ókori keresztény világ”
országos hallgatói konferencia

 

horizontal rule

2012. január 17. 11 óra. DE Főépület  fsz. 40
műhelybeszélgetés Irenaeus Adversus Haeresesének fordítási problémáiról

Király Levente Zoltán: Kutatási beszámoló
Répás László: Irenaeus AH-nek fordítási problémáiról (V,1-3., 6., 12.)
További felkért hozzászólók: Bugár István, Ötvös Csaba
A műhelybeszélgetést moderálja: Kendeffy Gábor
 

horizontal rule

2010. december 8. 13 óra. DE Főépület  fsz. 40.

Bugár M. István (DE): Peri theou logos: Nyelv és teológia Melitóntól Hippolütoszig

D. Tóth Judit (DE), A Debrecen-nyíregyházi Csoport 2011-es terveiről
 

horizontal rule

2010. október 27. 14 óra. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, fsz. 1. terem
könyvbemutató
Studia Patrum. Ókeresztény szerzők, kortárs kérdések: kulturális diverzitás és antropológia. Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság III. és IV. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból, Szerk. Bugár M. István – Pesthy Monika, Bp., Szent István Társulat, 2010.
A kötetet bemutatja:  Dr. Orosz Atanáz,  a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi főiskola tanára

Vanyó László: Nüsszai Szent Gergely teológiai antropológiája, Előkész., szerk., mutató, bibliogr. D. Tóth Judit, Bp., Jel Kiadó, 2010.
A kötetet bemutatja: Dr. Kendeffy Gábor, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető docense
 

horizontal rule

2010. május 4. 10 óra Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Krisztológiai szemléletmód és európai tudományos gondolkodás:

Dr. Peres Imre (DRHE): Az apostoli atyák gondolkodásának krisztológiai aspektusai
Dr. Gaál Botond (DRHE): A krisztológiai szemléletmód alakulása az egyházatyáknál és az európai tudományos gondolkodásban

horizontal rule

2010. február 25.  Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
Dr. Orosz Atanáz (SzAGKHF): Szent Maximosz hitvalló szótériológiája, különös tekintettel az átistenülésre

horizontal rule

2009. december 4. Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének Könyvtára
Prof. Boudewijn Dehandschutter (Catholic University of Leuven, Belgium): Early Christian anthropology: the problem of the passions
                                                                                *
kerekasztalbeszélgetés (Fazakas Gergely, DE Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely; Hodossy-Takács Előd, Debreceni Református Hittudományi Egyetem; Sivadó Csaba, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola; D. Tóth Judit, MPT Debrecen-nyíregyházi Csoport)

horizontal rule

2009. október 28. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
Antiokhiai Szent Ignác halálának 1900. évfordulója

horizontal rule

2009. április 23. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
dr. habil. Simon Attila (DE JTK): Olvasás és vallomás. Balogh József Szent Ágoston-értelmezése

horizontal rule

2009. február 19. Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének Könyvtára
 folyóiratbemutatók  (többek közt a "Filozófiai elvek a korai keresztény egzegézisben" kutatási projekt kiadványa = Katekhón 5/1)

horizontal rule

2008. december 03 Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
dr. habil. D. Tóth Judit (DE BTK): Szent Makrina mint az erényes élet példája Nüsszai Szent Gergely életrajzában

horizontal rule

2008. október 26. DE BTK Klasszika-filológia Tsz.
a Magyar Patrisztikai Társaság Debrecen-nyíregyházi Csoportjának alakuló ülése

horizontal rule

Honlap

Utoljára frissítve: 2016.11.25.