Dr. habil. Herdon Miklós (1950)

Végzettség, minősítés

2006. habilitáció (szervezés és gazdálkodás tudományok), Debreceni Egyetem
1999. PhD (közgazdaságtudomány), Debreceni Agrártudományi Egyetem
1995. dr univ egyetemi doktor (matematika), Kossuth Lajos Tudományegyetem
1982. okl. gépipari gazdasági mérnök, Nehézipari Műszaki Egyetem
1974. okl. gépészmérnök, Nehézipari Műszaki Egyetem -

SZÉCHENYI ISTVÁN ÖSZTÖNDÍJ

A Széchenyi István Ösztöndíj 2002 – 2005

Munkahelyek, beosztások

2010 - Debreceni Egyetem, AGTC GVK, egyetemi docens, intézetvezető, tanszékvezető
2003 - 2009 Debreceni Egyetem ATC AVK - egyetemi docens, tanszékvezető
2001 – 2003 Debreceni Egyetem ATC AVI – egyetemi docens, tanszékvezető
2001 – 2002 Debreceni Egyetem Informatikai és Matematikai Koordinációs Központ – igazgató
1999 – 2001 Debreceni Egyetem ATC AVI – egyetemi docens - mb. tanszékvezető
1978 – 2000 Debreceni Agrártudományi Egyetem - csoportvezető - Informatikai Központ vezető
1974 – 1978 KSH SZÜV Debreceni Számítóközpont – szervező, programozási csoport vezető

Nyelvismeret

angol - középfok,
orosz - középszintű

Oktatói tevékenység (1978 - )

Előadások, gyakorlatok a következő tárgyak, témakörök területén:

Információs rendszerek, Számítógép-hálózati szolgáltatások, Módszertani alapok (operációkutatás), Operációkutatás-döntéstámogató rendszerek, EU Agrárinformatika, Elektronikus kereskedelem, Számítástechnika, Agrárinformatikai alapismeretek, Információ technológia, Gazdasági informatika, Döntéstámogató rendszerek, Informatika, Számítástechnika, Informatikai rendszerek és eszközök, Információ menedzsment, Szervezés-informatika, Felsőfokú informatikai ismeretek, Vezetői információs rendszerek, Vezetést támogató információs rendszerek, Növényvédelmi informatika és szaktanácsadás, Fejlett ökonometriai módszerek. Információmenedzsment.

Intézmények :

2007 - Debreceni Egyetem, AGTC Doktori Iskolák
2000 - Debreceni Egyetem AGTC (Nappali, Levelező, Erasmus, PhD képzések)
1998 GATE Nyíregyházi Főiskolai Kara (nappali képzés, szakmérnöki képzés)
1998 - ECDL Vizsgaközpont vezető
1997 - 2001 Gábor Dénes Főiskola (műszaki informatika szak)
1995 - 1996 KLTE nappali képzés (programtervező matematikus szak)
1993, 1999 DATE MBA képzések
1989 - 1995 SZÁMALK (rendszerszervezői-, programozói képzések)
1978 - 2000 DATE nappali képzés, szakmérnöki és egyéb szakképzések

Oktatásszervezés, vezetői feladatok:

2014 - Szakfelelős. Szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnök. MSc
2009 - Szakfelelős. Vállalatirányítási rendszermenedzser. Szakirányú továbbképzési szak
2009 - Szakfelelős. Üzleti informatika szakközgazdász. Szakirányú továbbképzési szak
2006 – Szakfelelős. Informatikus szakigazgatási agrármérnök Bsc szakindítási kérelem előkészítése
2005    Közreműködő, intézményi felelős Informatikus szakigazgatási agrármérnök Bsc szakalapítási kérelem előkészítése.
2003 – Tanszékvezető : a tanszék oktatási feladatainak irányítása.
2003 – Szakfelelős Informatikus agrármérnök, egyetemi alapképzési szak, (DE AGTC GVK)
2003 – 2006    Szakfelelős Informatikai statisztikus és gazdasági tervező, Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés, (DE ATC AVK)
2003 – 2004    Projektvezető PHARE/ESZA „ESZA-típusú kísérleti projekt a képzésből a munka világába történő átmenet támogatására” Kis- és középvállalkozások informatikai humán erőforrás fejlesztése,
2003 – 2004    Projektvezető PHARE/ESZA „ESZA-típusú kísérleti projekt a képzésből a munka világába történő átmenet támogatására” Köz- és szakigazgatási szervezeti informatikai felhasználó képzés,.
2000 - Vezető oktató-tárgyfelelős 5 tárgy esetében (DE AGTC GVK)
1996 - Szakirány- felelős Gazdasági agrármérnök szak, Gazdasági informatika szakirány, (DE AGTC GVK)

Tudományos, szakmai tevékenység

TDK konzulens

OTDK (helyezettek)

2007. Kónya Katalin “A helyi adók és az e-közigazgatás szerepe Hajdúszoboszló önkormányzatánál” Társkonzulens: Jacsmenik Gyula, egyetemi ts., Dr. Sléder Tamás jogász. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció, Miskolc. III. díj
2005. Kovács Krisztián: „Informatikai rendszerek a tejtermelő tehenészeti telepek számítógépes irányításában” Szarvas, 2005. március 21. XXVII OTDK Konferencia, Agrártudományi, Agrárökonómia „B”. II. helyezés.
2003. Dövényi-Nagy Tamás: „Internetportálok fejlesztése és agrárgazdasági alkalmazása”. XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekció 2003. április 3-5. Kaposvár. Különdíj.
2000. Szilágyi Róbert: „Mezőgazdasági vállalkozások gazdaságosságát támogató számítógépes rendszer”. AVK TDK: ökonómiai II. szekció, I. helyezés, OTDK Sopron, mezőgazdasági tudomány szekció, ökonómia „C” alszekció II. helyezés.

Kari TDK (helyezettek)

2008. Budai Enikő "A National Instruments logisztikai rendszerének fontosabb folyamatai és informatikai támogatása". Kari TDK. Társkonzulens: Rutkovszky Ádám, üzleti elemző vezető. III. díj
2006. Széplaki Gábor: “Termék nyomon követési rendszerek az élelmiszerláncban” AVK TDK agrárinformatikai és módszertani tagozat, I. díj
2006. Berecz Patrícia: “Elektronikus kereskedelem a gyakorlatban” Kari TDK agrárinformatikai és módszertani tagozat, dékáni díj

Doktori iskolák

2007 – Törzstag: Ihrig Károly Szervezés- és Gazdálkodás Tudományok, DE AMTC AVK
oktató - tárgyfelelős:
DE Ihrig Károly Szervezés- és Gazdálkodás Tudományok Doktori Iskola, Oktatott tárgy: Információmenedzsment
DE Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola: Tárgy: Informatika
DE Hankóczy Jenő Növénytermesztési, Kertészeti és Élelmiszertudományok Doktori Iskola: Tárgy: Informatika

PhD Opponens:

2012. Kismihók Gábor: Flexible Learning, Flexible Working – Exploiting the Potentials of Ontology Based Content Management. Budapesti Corvinus Egyetem. Gazdaságtani Doktori Iskola.
2012. Molnár Attila: Magyar kis- és középvállalatok információgazdálkodással kapcsolatos magatartás-vizsgálata, különös tekintettel a felsővezetők információgazdálkodási szokásaira. Szent István Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola.
2012. Csomós Tamás: Információs rendszerek elterjedésének lehetősége a mezőgazdasági vállalkozásoknál. Szent István Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola.
2010. Aggod-Fekó Adrienn: Az e-Kormányzat megvalósítása Magyarországon, kitekintéssel az egyes EU tagállamok gyakorlatára. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (Munkahelyi vita)
2009. Varga Mónika: Mellékterméket hasznosító komplex körfolyamat gazdasági optimalizálása. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola. (Nyilvános vita)
2007. Bálint András: Az ökológiai gazdálkodás virtuális piacai. Budapesti Corvinus Egyetem. Agrárközgazdasági PhD. Program (Munkahelyi és nyilvános vita)
2000. Gyenge Balázs: Döntéstámogató rendszerek alkalmazási kérdései a mezőgazdaságban különös tekintettel a szimulációra és a szakértői rendszerekre. Szent István Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola.
2000. Dr. Kovács Árpád Endre: Szent István Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola.

Bizottsági Titkár:

2007. Godó Zoltán Attila: „Méregtelenítési folyamatok laborállat idegrendszerben. DE AGTC Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola.

Bizottsági tag:

2012. Borbásné Szabó Ildikó: Felsőoktatási portfolió kompetencia alapon történő tervezése. Budapesti Corvinus Egyetem. Gazdaságtani Doktori Iskola.
2010. Kántor Béla.Üzleti információk feldolgozásának lehetőségei a számvitel oldaláról különös tekintettel az informatikai szempontokra. Miskolci Egyetem. Vállalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori Iskola
2010. Badinszky Péter. Hazai kis- és középvállalkozások elektronikus üzletvitelét segítő és akadályozó tényezők – E-business adatptáció. Szent István Egyetem. Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola
2008. Farkas János: „BLUP-ra alapozott komplex tenyészértékbecslési modellek és összehasonlító vizsgálatuk a magyarországi sertéstenyésztésben. Kaposvári Egyetem.
2003. Dr. Kapronczai István: Az agrárinformációs rendszerek fejlesztésének megalapozása. Szent István Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola.

Doktori Szigorlati Bizottság tagja:

2010. Mikó Józsefné Jónás Edit. Debreceni Egyetem. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola. Tárgy: Informatika
2008. Mészáros Gergely: Budapesti Corvinus Egyetem: Tárgy: Agrárinformatika
2007. Szalay Zsigmond Gábor. Témakör: Az információ szerepe a vállalati irányítás hatékonyságának növelésében. Szent István Egyetem. Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola.
2007. Godó Zoltán Attila. Tárgy: Informatika. DE ATC Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola.

PhD hallgatók témavezetője (DE Szervezési- és Gazdálkodási Tudományok Doktori Iskola)

(2009- ) Kővári Zsolt (levelező): Mikroszimuláció
(2009- ) Botos Szilvia (nappali): Az NGN (Next Generation Networks) infrastruktúrák vidéki térségekre gyakorolt hatásai
(2008- ) Szénás Szilárd (levelező): Szakigazgatási információs rendszerek ontológiai és interoperabilitási elemzése
(2008- ) Cseh András (nappali): Mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodását támogató belső- és külső információs rendszerek
(2007- ) Kaderják Gyula (levelező): Ügyfélkapcsolati rendszerek alkalmazásának lehetőségei és hatásai az élelmiszerkereskedelemben
(2007- ) Csótó Mihály (levelező): Gazdálkodók információellátási lehetőségei és igényei információs és kommunikációs technológiai eszközökkel
(2006- ) Lengyel Péter (levelező): e-Learning módszerek lehetőségei az agrárgazdasági szakemberképzésben, továbbképzésben
(2006- ) Eckert Bálint (levelező): Az elektronikus tanulás és munkavégzés összehangolt fejlesztésének lehetőségei és tényezői a vidéki térségekben
(2006- ) Berecz Patrícia (nappali): Termelő- és Értékesítő Szervezetek üzleti tevékenységének támogatási lehetőségei kollaboratív informatikai rendszerekkel
(2004- ) Péntek Ádám (levelező): Elektronikus kereskedelmi technológiák alkalmazási lehetőségei az észak-alföldi régió kis- és közepes vállalkozásaiban
(2003- ) Füzesi István (levelező): Informatikai eszközök és rendszerek a húsipari termékpályák minőségbiztosításában
(2002-2006) Szilágyi Róbert (levelező): Mobil eszközökre épített Internet alkalmazások és azok gazdasági hatásai a mezőgazdasági vállalkozásokban
(2002- 2008) Rózsa Tünde (levelező): Kis- és középvállalkozások számítógépes információs rendszereinek funkcionális, hatékonysági és gazdaságossági elemzése
(2001-2006) Zimányi Krisztina (levelező): Elektronikus üzletviteli (e-Business) technológiák alkalmazási lehetőségei az agrárvállalkozásokban és vidékfejlesztésben

Kutatási-fejlesztési projektek (projekt felelős)

2009-2010 TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-0004 Innovatív információtechnológiák agrárgazdasági kutatási, fejlesztési alkalmazási eredmények disszeminációja. (Támogatott: Magyar Agrárinformatikai Szövetség) (Támogatás értéke: 20 millió Ft)
2008-2009 Cseh-Magyar TÉT: Prágai Agrártudományi Egyetem – Debreceni Egyetem:
e-Agrárium és innováció.
2005-2008 NODES - Creation of a European network of multimedia resource centres for adult training. EC – SOCRATES GRUNDTVIG 1: (EUROPEAN COOPERATION PROJECTS)
2005-2006 AMI@Netfood
Development of Long-term shared vision on AMI Technologies for a Networked Agri-food sector, EU FP6 – 015776
2002-2003 E-kormányzati stratégiai igények, lehetőségek, szereplők és beavatkozási pontok az agrárgazdaság és vidékfejlesztés területén (SZT-2002-EG-2 - A Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményei által Elektronikus Kormányzat tárgyú kutatások készítése)
2002-2003 EFITA2003 Conference. EU IST2001-92567. FP5 Keretprogram. Támogatott: Debreceni Egyetem EU - FVM - OM Támogatás
2002-2003 A PHARE HU-002/0018
„ESZA-típusú kísérleti projekt a képzésből a munka világába történő átmenet támogatására” „Köz- és szakigazgatási szervezeti informatikai humán erőforrás-fejlesztése”
2002-2003 A PHARE HU-002/0013
„ESZA-típusú kísérleti projekt a képzésből a munka világába történő átmenet támogatására” „Kis-és középvállalkozások informatikai humán erőforrás-fejlesztése”
1999-1999 Infrastruktúra fejlesztés – kollégiumi informatikai hálózat (FEFA
?????)
1997-1998 Különcélú telefonhálózat fejlesztése. (FEFA 3017/2). Debreceni Universitas.
1997-1997 Regionális mezőgazdasági információs rendszer fejlesztése (OMFB IKTA 1228 – FM)
1997-1997 Multimédia oktatásfejlesztés (MKM PFP 3289)
1997-1997 Infrastruktúra fejlesztés (MKM 000058312)
1996-1996 Multimédiás Állattenyésztési Adatbázis fejlesztés (NIIF M-683/96)
1995-1996 Szaktanácsadási BBS rendszer fejlesztése (FM 40283/1995)
1995-1996 Kari térinformatikai fejlesztési projekt (FEFA 1742)

Szakképzési alap pályázatok (Felelős)


Pályázat

száma

Támogatás

összege

Beruházás ideje

1.) KT-AF/27/2001.

2 124 284 Ft

2001

2.) KT-AF/18/2002.

9 800 000 Ft

2002

3.) DT-ÉA/4/2002.

8 300 000 Ft

2003

4.) DT-ÉA/I/11/2004.

8 000 000 Ft

2004

5.) DT/ÉA/l/17/2005.

2.500.000 Ft

2005

6.) DT/ÉA/2006.

5.000.000 Ft

2006

Kutatási-fejlesztési projektek szakmai zsűrizése, bírálata:

Felsőoktatás Fejlesztési Alap (FEFA) Pályázatok Bírálata, Zsűrizése: 1997, 1999
Információs és kommunikációs technológiai alkalmazások (OMFB IKTA) pályázatok bírálata, zsűrizése: 1997, 1999, 2002, 2003.
GVOP-3.1.1.-2004-05 Pályázatok értékelése: 2004.

Szakmai díjak, elismerések, ösztöndíj:


2009 Agrárinformatikáért Emlékérem (Magyar Agrárinformatikai Szövetség)
2008 Pro Facultate (Debreceni Egyetem, AMTC, AVK)
2005 Rektori elismerő oklevél (Debreceni Egyetem)
2000 MTESZ Díj (Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége)
1998 Pro Campo oklevél (Debreceni Universitas)
1997 Rektori elismerő oklevél (DATE)
1995 Rektori elismerő oklevél (DATE)
1995 Neumann Díj (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság)

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

Külföldi

2006 ASABE –American Society of Agricultural and Biological Engineers, tag
2006 Biometrics Society,
tag
2003 -2007 European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment, elnökségi tag
1999 - 2004 IAALD – International Association of Agricultural Information Specialists,
tag
1999 - IEEE – American Computer Society,
tag (5 év tagság)

Hazai

2006 - MTA Biometriai-Biomatematikai Bizottság, tag
2002 - A Magyar Agrárinformatikai Szövetség,
elnök
2000 - Az NJSZT felügyelő bizottság,
tag
1994 - 2000 A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság,
alelnök
1996 - 2000 A HUNINET (Magyar Felsőoktatás Informatikai Egyesülete),
társelnök
1997 - 2002 A MAGISZ (Magyar Agrárinformatikai Szövetség) Fegyelmi Bizottságának,
tag
1995 – 1997 A MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Szövetségi Tanács,
tag
1990 - 1995 A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Hajdú-Bihar megyei szervezetének
titkár.
1996 - 1998 A Magyar Agrárközgazdasági Társaság
, tag
1995 - Magyar Térinformatikai Társaságban (HUNAGI),
Intézményi képviselő
1994 - 2000 a HUNGARNET Egyesület,
Intézményi képviselő
1993 - 2001 a HUNINET Egyesület,
Intézményi képviselő

Külföldi tanulmányutak:


2005

Dijon

4 nap

NODES Socrates projekt előkészítés (Franciaország)

2004

Dijon

4 nap

INTERREG projekt előkészítés

2002

Litovel

3 nap

EU IST Wireless Info Workshop (Cseh Köztársaság)

1996

Prága

1 hét

TEMPUS JEP 3658 Workshop Prága

1995

USA/Purdue University

1 hónap

Tanulmányút (PURDUE University, USA)

1993

Wageningen

3 hónap

TEMPUS tanulmányút (Hollandia)

1993

Hollandia

1 hét

FEFA Multimédia tanulmányút Hollandia

1992

Bécs

1 hét

Számítógép hálózatok szeminárium (DEC -Bécsi Műszaki Egyetem)

1992

Reading

3 hét

TEMPUS tanulmányút (Anglia)

1992

Wageningen

1 hét

TEMPUS tanulmányút (Hollandia))

1992

Wageningen

1 hét

Workshop (Hollandia)

1986

Vilniusz

1 hét

Tanulmányút (Litvánia)


Külföldi konferenciákon való részvétel:


2010

Kavala

The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world. 2nd International Conference. May 7-9, 2010

2010

Samsun

3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry & Environment (ITAFFE’10), Samsun, Turkey, June 14-18, 2010

2009

Wageningen

EFITA Conference ’09, Wageningen, Hollandia, 2009.07.06-2009.07.08.

2009

Reno (Nevada)

7th World Congress on Computers in Agriculture and Natural Resources. Reno (Nevada), Egyesült Államok, 2009.06.22-2009.06.24.

2009

Prague

Joint International Conference. Prague, Csehország, 2009.05.12-2009.05.13.

2008

Prague

Agrarian Perspectives XVII. Praha, 16-17. Sept 2008. International Scientific Conference

2008

Alexandroupolis

International Advanced Workshop on Information and Communication Technologies for Sustanable Agri-production and Environment. Alexandroupolis, Greece 22-23 May 2008

2008

Brasov

International Conference on New Research in Food and Tourism. BIOATLAS 2008 Conference. 4-7 June 2008 Brasov, Romania

2008

Prague

Information Systems in Agriculture and Forestry XIV European Conference, Praha 13-14 May 2008

2006

Orlando

Computers in Agriculture and Natural Resources. Proceedings of the 4th World Congress. Orlando Florida

2007

Glasgow

EFITA / WCCA 2007 - The European Federation of IT in Agriculture and the World Congress on Computers in Agricultur

2007

Prague

Information Systems in Agriculture and Forestry. XIII European Conference. 15th and 16th May 2007, Prague

2006

Volos

3rd HAICTA International Conference in Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology

2006

Prague

Agrarian prospects XV. Conference

2006

Prague

Information Systems in Agriculture and Forestry XII. European Conference. Prague

2005

Vila Real

EFITA/WCCA2005 Conference, Portugália, Vila Real

2005

Brussel

EU IST Workshop. „eCollaboration in working environments: approach and views for the future”

2005

Brussel

EFITA eRural Conference "Rural Areas as Engines for Implementing the Renewed Lisbon Strategy" Conference

2005

Toledo

AMI@Netfood EU FP6-os Workshop

2003

Valencia

EU IST Conference.

2001

Montpellier

EFITA2001 Conference

1999

Bonn

EFITA Conference, Európai Agrárinformatikai Konferencia

1998

Wien

IFIP Word Computer Congress’98

1997

Wien

Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information

1997

Koppenhagen

EFITA Európai Agrárinformatikai Konferencia

1997

Koppenhagen

DEMETER Videokonferencia – Koppenhagen – (Gent) – (Montpellier)

1997

Gent

NATURA Workshop. Preparing Videoconference

1996

Wageningen

Information and Communication Technology Applications in Agriculture : state os the art and future perspective, 6th International Congress for Computer Technology in Agriculture

1994

Hamburg

IFIP Word Computer Congress’94

1993

Wageningen

Capital and Finance in West- and East – European Agriculture 32nd EAAE seminar

1992

Madrid

IFIP Word Computer Congress’92

1989

Trieszt, Padua

PAMM Conference

Hazai konferenciákon:

Szervezőbizottság Elnöke/Titkára:


2008

Summer University on Information Technologi in Agriculture and Rural Development, Budapesti Corvinus Egyetem, 2008 június 30 – július 1.


2008

Informatika a felsőoktatásban 2008

elnök

2005

Informatika a Felsőoktatásban 2005 konferencia..

elnök

2005

Agrárinformatika 2005 konferencia.

elnök

2002

Informatika a Felőoktatásban 2002 (Debrecen)

elnök

2002

Agrárinformatika 2002 (Debrecen)

elnök

2002

Informatika a Felsőoktatásban 2002 konferencia. /

elnök

2002

Agrárinformatika 2002 konferencia.

elnök

1999

Agrárinformatika 99 – Konferencia (Debrecen)

elnök

1999

Informatika a Felsőoktatásban ’99 Konferencia (Debrecen)

elnök

1996

Informatika a felsőoktatásban’96 (Debrecen)

elnök

1996

Térinformatika a regionális fejlesztésekben 1996 (Debrecen)

elnök

1994

AGRIBASE konferencia szervezése (DATE)

elnök

1993

Informatika a Felsőoktatásban’93 (Debrecen)

elnök

1992

NJSZT Kongresszus’92, Debrecen (Debrecen)

titkár

Programbizottság tagja:
2010

VIII. Alkalmazott Informatika Konferencia Kaposvári Egyetem 2010. január 22.

2009

Summer University on Information Technologi in Agriculture and Rural Development, Debreceni Egyetem, 2009 augusztus 26-27. Debreceni Egyetem

2008

VIII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia
2008. július 1-2., Budapest

2005

Agrárinformatika 2005 konferencia.

2005

Multimédia az oktatásban konferencia, 2005. május 5-6, Budapest, BGF

2005

VII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia 2005. július 5-6., Budapest

2005

Alkalmazott Informatikai Konferencia. 2005. május 27. Kaposvári Egyetem.

2004

Multimédia az oktatásban konferencia, Szeged.

2004

Agrárinformatikai Nyári Egyetem és Agrárinformatikai Fórum, Szent István Egyetem, Gödöllő, 2004. augusztus 25-27

2002

Agrárinformatika 2002 (Debrecen)

1999

Networkshop’99 (Nyíregyháza)

1999

OMFB IKTA Műhely 99 konferencia (Dobogókő)

1998

Networkshop’98 (Győr)

1997

Networkshop’97 (Keszthely)

1996

Informatika a felsőoktatásban’96 (Debrecen)

1994

AGRIBASE konferencia (DATE)

Szervezőbizottság tagja:


2005

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA2), Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, 2005 április 7-8.

2004

Agrárinformatikai Nyári Egyetem és Agrárinformatikai Fórum, Szent István Egyetem, Gödöllő, 2004. augusztus 25-27

2000

Multimédia konferencia (Budapest)

1999

Georgikon Média 99 – Multimédia konferencia (Keszthely)

Szekcióelnök:


2008

Informatika a felsőoktatásban 2008

2008

VIII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia
2008. július 1-2., Budapest

2005

Informatika a Felsőoktatásban 2005 konferencia..

2005

Agrárinformatika 2005 konferencia.

2005

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA2), Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, 2005 április 7-8.

2005

Alkalmazott Informatikai Konferencia. 2005. május 27. Kaposvári Egyetem.

2002

Informatika a Felőoktatásban 2002 (Debrecen)

2002

Agrárinformatika 2002 (Debrecen)

2002

Informatika a Felsőoktatásban 2002 konferencia. /

2002

Agrárinformatika 2002 konferencia.

2000

VISION 2000 Konferencia (Gödöllő)

2000

Multimédia konferencia (Budapest)

1999

Networkshop’99 (Nyíregyháza)

1999

Agrárinformatika 99 – Konferencia (Debrecen)

1999

Informatika a Felsőoktatásban ’99 Konferencia (Debrecen)

1999

OMFB IKTA Műhely 99 konferencia (Dobogókő)

1996

Informatika a felsőoktatásban’96 (Debrecen)

1996

Térinformatika a regionális fejlesztésekben 1996 (Debrecen)

1994

AGRIBASE konferencia szervezése (DATE)

1993

Informatika a Felsőoktatásban’93 (Debrecen)

Nemzetközi konferenciák:

Programbizottság tagja:
2014

ISAF2014 - 18th European Conference of Information Systems in Agriculture and Forestry. 15th – 17th September 2014 in Jelgava, Latvia

2014

XII World Computer Congress. 27-30 July 2014. University of Costa Rica, San José

2014

BIOATLAS 2014 International Conference on New Research in Food & Tourism 15- 17th May 2014, Transilvania University of Brasov, Romania

2014

Informatika a felsőoktatásban 2014 Konferencia - Informatics in the Higher Education. Debrecen, Hungary

2013

Agricultural Informatics 2013 Conference. 8-9 November 2013. Debrecen, Hungary

2013

HAICTA 2013 Conference. 19-22 September, 2013 Corfu Greece

2012

Agricultural Informatics 2012 Conference. 21-22 September, 2012. Debrecen, Hungary

2011

Agricultural Informatics 2013 Conference. 11-12. November, 2011. Debrecen, Hungary

2011

EBEEC 2011. 3rd International Conference The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world. Pitesti, Romania May 5-8, 2011.

2011

ISAF2011 - 17th European Conference of Information Systems in Agriculture and Forestry. 11-14 July 2011. Prague.

2011

EFITA2011 - European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment / World Congress

on Computers in Agriculture

11th - 14th July 2011, Czech University of Life Sciences Prague

2011

HAICTA2011 - 5th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2011)

September 8-11, 2011, Skiathos Island, Greece

2010

Advanced Information Technologies in Agriculture and Related Sciences, 2010. szeptember 16-17. Budapesti Corvinus Egyetem

2010

EBEEC 2010. The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world. 2nd International Conference. Kavala, Görögország. May 7-9, 2010

2010

3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry & Environment (ITAFFE’10), Samsun, Turkey, June 14-18, 2010

2010

BIOATLAS 2010. International Conference on New Research in Food & Tourism 28- 30th May 2010, Transilvania University of Brasov, Romania

2009

EFITA (The European Federation of IT in Agriculture) Conference '09. Wageningen, Hollandia, 2009.07.06-2009.07.08

2009

Joint International Conference. Prague, Csehország, 2009.05.12-2009.05.13.

2008

Summer University on Information Technology in Agriculture and Rural Development. Budapest Corvinus University, Jun 30 – July 1.

2008

BIOATLAS 2008, International Conference on New Research in Food & Tourism. 4–7 June 2008, Transilvania University of Brasov, Romania

2008

International Advanced Workshop on Information and Communication Technologies for Sustainable Agri-production and Environment (AWICTSAE 2008). Alexandroupolis, Greece. May 22-23 2008

2008

XIV. European Conference. Information systems in agriculture and forestry (European data, information and knowledge exchange). Prague, Czech Republic. 13th and 14th May 2008

2007

EFITA / WCCA 2007 – Congress of The European Federation of IT in Agriculture and the World Congress on Computers in Agriculture. Glasgow, Scotland. 2-5 July 2007.

2006

International Conference on: Information Systems in Sustainable Agriculture. Agroenvironment and Food Technology. Volos, Greece. 2006.

2006

Information Systems in Agriculture and Forestry. XIII European Conference. Prague. 15th and 16th May 2007

2005

EFITA/WCCA2005 Conference. Portugália, Vila Real. July 25-28, 2005

Szervezőbizottság tagja:


2009

AVA4 Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics. International Congress. Debrecen, Hungary. 26th-27th March 2009

2007

AVA3 International Conference on Agricultural Economics, Rural Development and Informatics, Debrecen, 20-21. March 2007

2005

AVA2 International Conference on Agricultural Economics, Rural Development and Informatics, Debrecen, 7-8. April 2005

Szekcióelnök


2010

The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world. 2nd International Conference. May 7-9, 2010

2010

3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry & Environment (ITAFFE’10), Samsun, Turkey, June 14-18, 2010

2009

7th World Congress on Computers in Agriculture and Natural Resources. Reno (Nevada), Egyesült Államok, 2009.06.22-2009.06.24.

2009

Joint International Conference. Prague, Csehország, 2009.05.12-2009.05.13.

2009

AVA4 Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics. International Congress. Debrecen, Hungary. 26th-27th March 2009

2008

XIV. European Conference. Information systems in agriculture and forestry (European data, information and knowledge exchange), 13th and 14th May 2008 Prague, Czech Republic.

2009

EFITA Conference '09. Wageningen, Hollandia, 2009.07.06-2009.07.08

2008

BIOATLAS 2008, International Conference on New Research in Food & Tourism, 4–7 June 2008, Transilvania University of Brasov, Romania

2007

EFITA / WCCA 2007 - The European Federation of IT in Agriculture and the World Congress on Computers in Agricultur, Glasgow, Scotland 2-5 July 2007.

2007

AVA3 International Conference on Agricultural Economics, Rural Development and Informatics. 2007. március 20-21. Debrecen

2006

International Conference on: Information Systems in Sustainable Agriculture. Agroenvironment and Food Technology. Volos, Greece, 2006.

2006

Information Systems in Agriculture and Forestry. XIII European Conference. 15th and 16th May 2007, Prague

2005

EFITAWCCA2005 Conference, Portugália, Vila Real, July 25-28, 2005

Meghívott előadó:

Plenáris előadások:

2014

Miklós Herdon, Károly Pető, Szilvia Botos, László Várallyai. The Rules of ICT in Regional Development Related to the Agri-Food and Tourism Sectors. BIOATLAS 2014 International Conference on New Research in Food & Tourism 15- 17th May 2014, Transilvania University of Brasov, Romania

2010

Herdon M. Dissemination and Innovation of Advanced Information Technologies. 3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry & Environment (ITAFFE’10), Samsun, Turkey, June 14-18, 2010

2009

Herdon M.. Péntek Á. Digital Business Ecosystems for Rural Areas. Joint International Conference 12-13 May 2009. Prague.

2009

Herdon M. e-Content Development in Hungary Related to Agricultural Sciences. World Congress on Computers in Agriculture 2009 Workshop. "Open Educational Resources and Learning Repositories for Agriculture, Food and Environment". Reno (Nevada) USA.

2006

Herdon M. Integration of ICT. 2006 4th World Congress On Computers In Agriculture. Integration of ICT. Workshop (Sharing Experiences on the Integration of ICT Knowledge and Skills into Modern Undergraduate and Graduate Curricula: Tim Burchman, A.Luis Gurovich, Miklos Herdon, Lisette Stall and Fedro S. Zazueta) Computers in Agriculture and Natural Resources. USA Florida Orlando, 2006

2006

Herdon M, Zimányi K., Rózsa T. Factors of E-commerce in the agri-food sector. International Conference on: Information Systems in Sustainable Agriculture. Agroenvironment and Food Technology. Volos, Greece, 2006.

2005

Nábrádi A, Herdon M: Regional Rural Development Strategy Research Program at the University of Debrecen. On: Rural Areas as Engines for Implementing the Renewed Lisbon Strategy Conference. Brüsszel, Belgium, 2005.11.29

1997

Herdon M. Why and how we need training agroinformatics experts? Demeter Conference. European Higher Education Conference on Virtual Mobility - Information and Communication Technologies in Agriculture and Related Sciences (Video conferencing) 1997.06.16- 17. (Koppenhága – Gent – Montpellier)

1995

Herdon M. Mezőgazdasági hálózati információs források, szolgáltatások és használat. 3. Holland-Magyar könyvtári szimpózium, 1995. május 29. Gödöllő (1995)


Nemzetközi folyóirat Szerkesztőbizottsági tagság:


Fontosabb Lektori tevékenység:

Computers and Electronics in Agriculture, Elsevier, ISSN: 0168-1699
Journal of Information Technology in Agriculture, ISSN 1546-959X, Publisher:WFITA
Journal of Agricultural Informatics, ISSN: 2061-862X, Publisher Hungarian Association of Agricultural Informatics
Enterprise Information Systems,
ISSN: 1751-7575, Impact Factor of 2.809! ©2010 Thomson Reuters, 2009 Journal Citation Reports, Publisher Taylor & Francis

Egyéb:

Publikációk:

Részletes lista :MTA KPA adatbázisban