Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya Fizikai-Kémia és Szervetlen Kémiai Bizottsága
2
006. március 14-i tudományos ülésén elhangzott

 

"Káosz és rend kémiai rendszerekben: káoszszabályozás és mintázatképződés"

 

című előadás rövidített változata polanyi.zip

(22 MB - hosszú letöltési idő)

 

Fotók