Members

 

25.06.2013.
Home
Members
Conferences, events
Projects
Publications
Useful links
Contact

 

Members

President:
SOMOS Róbert, Prof. PTE Patrisztika Központ

Secretary:
KENDEFFY Gábor, dr.habil. KGRE HTK, Filzófia Tsz

Governing Board:
BAÁN István, Prof. ME BTK
HEIDL György, Dr. PTE Patrisztika Központ
OROSZ Athanáz, Dr. SzAGKHF
PERENDY László, Sch.P., Prof. PPKE HTK; Sapientia Hittudományi Főiskola
TÓTH Judit, dr.habil DE BTK, Összehasonlító Irodalomtörténet Tanszék

Honorary President:
NEMESHEGYI Péter, S.J., Prof. AVKF, Teológia Tsz.

Honorary Members:
ROBERT Markus, Prof.
BOUDEWIJN Dehandschutter, Prof.

Treasurer:
GÁSPÁR Parlagi

Members:
ADAMIK Tamás, Prof. ELTE BTK, Latin Tsz.
+ ANDORKA Eszter EHE
BAÁN Zsolt Izsák, OSB Sz. Mauriciusz Monostor, Bakonybél
BOROS István, Dr. Szegedi Hittudományi Főiskola
BUGÁR István, dr.habil. DE BTK Filozófia Tsz
BUZÁSI Gábor PPKE BTK Hebraisztika Tsz.
CSEREY András Veszprémi Egyházmegye Szemináriuma h.
CSERHÁTI Sándor, Prof. EHE
DELLAMARTINA Mária Róza Patrona Hungariae Gimn.
DÉR Katalin, Dr. ELTE BTK Latin Tsz .
DÓSAI Attila, Sch.P Nagykanizsai Piarista Rendház
FRENYÓ Zoltán, Dr. PPKE BTK; MTA Filozófiai Intézet (treasurer 2002-9)
GERÉBY György, Dr. ELTE BTK Ókori és Középkori Filozófia Tsz.
HASZNOS Andrea ELTE BTK, Egyiptológia Tanszék PhD.h.
HAVAS László, Dr. DE Klasszika Filológia Tsz.
HORVÁTH Pál, Dr. MTA Filozófiai Intézet
HUBAI Péter, Dr. Szépművészeti Múzeum
HUDÁK Krisztina ELTE e.h.
IVANCSÓ István, Dr. SzAGKHF
JAKAB Attila, Dr. Faculté autonome de théologie protestante,Université de Geneve
KALOTA József Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus
KÁPLÁR Edit Patrona Hungariae Gimn.
KAPOSI Márton, Dr. ELTE BTK, Ókori és Középkori Fil. Tsz.
KISS Etele Magyar Nemzeti Múzeum, Középkori Osztály
KISS László
KOMLÓSI Csaba ETKF
KORMOS József, Dr. PPKE BTK Filozófiai Intézet
KRÁNITZ Mihály, Dr. PPKE HTK, Alapvető Hittan Tsz.
LUFT Ulrich Hans, Dr. ELTE BTK, Egyiptológia Tsz.
MOLNÁR László, Dr. Calvin J. Teológiai Akadémia
MAJOROSSY Imre Gábor, Dr. PPKE BTK, Francia Tsz.
MAYER Ildikó MTA Filozófiai Intézet
NACSINÁK Gergely
NAGY Kornél PPKE BTK
NAGY Levente, Dr. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
NEMERKÉNYI Előd CEU PhD h.
NÉMETH Béla, Dr.
NÉMETH Csaba CEU PhD h.
ÓBIS Hajnalka, Dr.
ODROBINA László, Dr. SZTE
PÁSZTOR Gergely SzAGKHF
PATAKI Elvira
PERCZEL István, Dr. CEU Dept. of Medieval Studies
PERES Imre, Dr. Calvin J. Teológiai Akadémia
PESTHY Monika, Prof. ZsKF, Vallástudomány és filozófia Tsz.
PUSKELY Mária, SSND, Dr. Patrona Hungariae Gimn.
R. BARTÓK Gertrud Szilágy Erzsébet Gimnázium és Kollégium
RÁSZLAI Tibor, Dr. Csanády Árpád Gimn.
RÉPÁS László
RIHMER Zoltán, dr.
SÁGHY Marianne, Dr. ELTE BTK Középkori és Kora-újkori Egyetemes Történelem Tsz.
SÁNDOR Balázs Dr
SCHMAL Dániel, Dr. Szombathelyi Egyetem
SIMEK Ágnes, Dr. SOTE Oktatókörzet
SOLTI Kálmán
SOMOS Róbert, Dr. PTE Patrisztika Központ
SOÓS Sándor
SPÄT Eszter CEU PhD h.
SZÉKELY Melinda SZTE Ókortörténeti Tsz.
TAKÁCS László, Dr. PPKE BTK Klasszika-filológiai Tanszék
TERDIK Szilveszter ELTE BTK/PPKE HTK PhD h.
TÓTH Péter, Dr. Warburg Institute

VASSÁNYI Miklós PhD KGRE
VÖRÖS Károly Patrona Hunagriae Gimn.
ZALATNAY István Erdélyi Gyülekezet
ZSIGMOND Benedek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rövidítések/abbreviations:
AVKF Apor Vilmos Katolikus Főiskola
BTK Bölcsészettudományi Kar
CEU CEU Közép európai Egyetem
DE Debreceni Egyetem
eh. egyetemi hallgató
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem
EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem
ETKF Egri Tanárképző Főiskola
HTK Hittudományi Kar
JTK Jogtudományi Kar
KGRE Károli Gáspár Református Egyetem
ME Miskolci Egyetem
MTA Magyar Tudományos Akadémia
PhD h. doktorandusz hallgató
PPKE Pázmány Péter Katolikus Egyetem
PTE Pécsi Tudományegetem
SOTE Semmelweiss Orvostudományi Egyetem
SzAGKHF Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
SZTE Szegedi Tudományegyetem
 

 


 

 

Home | Members | Conferences, events | Projects | Publications | Useful links | Contact

Last modified: 25.06.2013.