Szinkronban

Beszélgetés Gáspár Vilmossal

 

Gáspár Vilmos a Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai Tanszékének tanszékvezető-helyettese. "Iskolateremtő Mestertanár"; a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt tulajdonosa; 2006-ban Polányi Mihály-díjjal tüntették ki. "Csatolt kémiai rendszerek dinamikája: koherens viselkedés, kontroll és szinkronizáció" című pályázata 2005-ben kapott OTKA-támogatást.

 

 

A honlapján két cím tűnik fel először az olvasónak: Játsszunk káoszt! és A megszelídített káosz. A természettudós hogyan értelmezi a káoszt?

 

– A honlapomon van egy Poincaré-idézet is, amely szerint a tudós nem azért tanulmányozza a természetet, mert ez a tevékenység hasznos, hanem azért, mert örömét leli abban, hogy a természet szép. Ha nem lenne szép, nem lenne érdemes megismerni, akkor pedig az életnek sem lenne értelme. Kutatásaim során nem a gyakorlati hasznot keresem elsősorban, hanem az összefüggéseket próbálom megérteni. A káosszal, a káosz szabályozásával csak a 90-es évek elején kezdtem foglalkozni, korábban az oszcillációs, periodikus kémiai jelenségeket tanulmányoztam. Az oszcillációs reakciók története az 50-es években indult a később Belouszov–Zsabotyinszkij-reakciónak (röviden BZ-reakciónak) nevezett folyamat felfedezésével. Belouszov a szerves savak oxidációját szerette volna megérteni, mert ezek a Krebs-ciklusban fontos szerepet játszanak. Ehhez egyszerű rendszert akart választani. Egy ilyen rendszer esetében azt várnánk, hogy a folyamat monoton halad előre, s bizonyára maga Belouszov is meglepődött, amikor látta, hogy a sárga oldata elszíneződött, majd több tucatszor ismét sárgára és színtelenre váltott. A rendszerről kiderült, hogy egyáltalán nem egyszerű. A periodikus jelenségek kémiai mechanizmusát, okát és eredetét a 80-as évek végére, a 90-es évek elejére sikerült megértenünk. Az oszcillációhoz olyan nemlineáris kinetikai jelenségek vezetnek, mint például a robbanás és a negatív visszacsatolás kölcsönhatása. Az ilyen komplex rendszerek vizsgálatát többnyire az is motiválja, hogy végső soron a többféle periodicitást is mutató biológiai rendszereket szeretnénk megérteni. Ezt elősegítheti a periodikus kémiai jelenségek megismerése.

 

A periodikus viselkedés ellentéte az aperiodikus. A káosz aperiodikus viselkedés, úgy is szokták mondani, hogy végtelen periodicitású. Ha egy kaotikusan változó mennyiség (például sebesség, áramerősség) időbeli sorsát követjük, akkor véletlenszerűnek tűnő változásokat (csökkenés, növekedés) észlelünk. Ez univerzális: nemcsak a kémiai, hanem a fizikai és biológiai jelenségekre is érvényes. A káosz azonban olyan véletlenszerű viselkedés, amelyet törvényszerűségek, szabályok irányítanak, ám a rendszer állapotát ennek ellenére sem tudjuk hosszú távon előrejelezni.

 

– Hogyan következett az oszcillációs, periodikus reakciók vizsgálatából a káosz tanulmányozása?

 

– Az előbb említett BZ-rendszerben nemcsak oszcillációt, hanem kaotikus viselkedést is kimutattak. Én nem akartam kaotikus rendszerekkel foglalkozni, mert nem láttam a téma kémiai jelentőségét. Amikor a 80-as évek végén Amerikában, a morgantowni West Virginia Egyetemen dolgoztam, akkor jelentek meg elméleti fizikusok tollából az első olyan közlemények, amelyek egyszerű eljárást, algoritmust kínáltak arra, hogy a kaotikus rendszer megjósolhatatlan viselkedését kis változtatásokkal, perturbációkkal megjósolhatóvá tegyük. Korábban sok vezető mérnök és tudós azt az álláspontot képviselte, hogy a kaotikus rendszerek nem szabályozhatók. Ha ez igaz lenne, súlyos műszaki következményekhez vezetne, és például az élő rendszerekben előforduló kaotikus jelenségek is feltáratlanul maradnának.

 

– Milyen kaotikus mozgásokat ismerünk?

 

– Ilyen lehet egy repülőgép szárnyának rezgése, egy hajó összevissza billegése vagy egy vízcsap idegesítő csöpögése. Poincaré mutatta ki, hogy három égitest együttes mozgása hosszú távon megjósolhatatlan, kaotikus – ami az űrkutatásban jelent óriási problémát. Alkalmas körülmények között kémiai reaktorok is eljuthatnak kaotikus állapotba (például a hidrogén égése vízzé kaotikus üzemmódban is lehetséges). Gyakran fordulnak elő kaotikus jelenségek elektromos áramkörökben és biológiai rendszerekben is. Azt mondják, hogy az agy elektromos állapota alapvetően kaotikus dinamikájú, s éppen ennek megszűnése az, ami betegséget okozhat. Például az epilepszia oka egyfajta szinkronizált hullámterjedés az agyban, szemben az idegsejtek "összevissza" gerjedésével.

 

– Ezért is érdemes lehet beavatkozni?

 

– Igen. Vannak olyan esetek, amikor – mivel a káosz egy különleges eseménysorozat eredménye – az eseményeket vissza is lehet fordítani. De előfordulhat az is, hogy ezt nem tudjuk megtenni, mert túlságosan nagy változást kellene előidéznünk. Showalter professzorral arra gondoltunk, hogy a fizikusok által javasolt algoritmust ki kellene próbálnunk kémiai rendszerben is. Kísérleteink eredményesek voltak, s így a világon elsőként szabályoztuk sikerrel egy kémiai reakció, a BZ-rendszer kaotikus viselkedését, amiről 1993-ban a Nature-ben sikerült beszámolót közölnünk.

 

– Miért jó modell a kémiai rendszer?

 

– Mert viszonylag olcsó, könnyen szabályozható és a rendszer állapotát jellemző adatok könnyen mérhetők. Amikor a többéves amerikai tanulmányút után 14 évvel ezelőtt hazajöttem, hamar megtapasztaltam azonban, hogy a kísérletekhez szükséges vegyszerek itthon túlságosan drágák. Az elektrokémiai rendszerek felé fordultam, mert ezek olcsóbbak, még könnyebben kezelhetők és jó "játékszerek". Míg kémiai reakciók esetén a kaotikus dinamika jellemzéséhez akár 24 órán keresztül kell gyűjteni az adatokat, addig egy kaotikus elektrokémiai jelenség vizsgálatakor már kb. fél óra alatt össze tudunk gyűjteni ugyanannyi adatot. Ezért a káoszszabályozás újabb és újabb módszereit inkább elektrokémiai rendszerekkel teszteltük. Így történt, hogy elektrokémiai káoszt a világon először a mi csoportunk szabályozott sikerrel.

 

Olyan kísérleteket is végeztünk, amelyekben több, önmagában kaotikusan oszcilláló elektródot összekapcsoltunk, és vizsgáltuk a csatolt rendszer viselkedését. Ebben az esetben a káosz szabályozásához először az elektródokat szinkronizáltuk, azaz kis változtatásokkal azt értük el, hogy egyformán kaotikusan viselkedjenek, majd ezután tudtuk periodikussá, megjósolhatóvá tenni a csatolt rendszert. Ekkor fordult figyelmünk a szinkronizáció felé, különosen azért, mert ez a jelenség nagyon gyakori az élő rendszerekben is.

 

– Pályázatában a következő megállapítást találtam a legizgalmasabbnak: "Az elmúlt évtizedek kutatásait részben az motiválta, hogy segítségükkel próbáltuk modellezni az élő rendszerek hasonló jelenségeit (pl. szívritmus, ideg- és agyhullámok). Be kell azonban látnunk, hogy az így megszerzett ismeretek csak nagy képzelőerővel általánosíthatók a bonyolult biológiai rendszerekre."

 

– Igen, szemléletváltozásra van szükség. Hasonlóképpen, mint a következő példában: hiába ismerjük egyetlen hidrogénmolekula tulajdonságait, ebből még nem tudjuk megmondani, hogyan változik a hidrogéngáz nyomása a melegítés hatására. Mert a nyomás nagyon sok, közel egyforma tulajdonságú részecske kollektív viselkedésének az eredménye. A szinkronizációt, a csatolt rendszerek szabályozott viselkedését ma azért tanulmányozzák különböző tudományágakban, mert a hidrogén példájához hasonlóan az egyedi tulajdonságok ismerete nem elegendő a komplex rendszerek viselkedésének leírásához. Konkrétan, az oszcillátorok csatolásából – hiszen mi oszcilláló elektrokémiai rendszerekkel foglalkozunk – nagyon sok olyan jelenség származik, amely nem következik az egyedi oszcillátorok ismert tulajdonságaiból.

 

Mutatok egy szinkronizációs jelenséget, amely a mindennapi életünkkel kapcsolatos. A következő ábrán azt látjuk, hogy az alvás-ébrenlét ciklus alatt miként változik a testhőmérséklete annak, aki kb. este 11-től reggel 7-ig alszik. Ezt sematikusan egy periodikus függvény írja le. A testhőmérséklet körülbelül 1–1,5 Celsius-fokot ingadozik a nap folyamán: a  test alvás alatt lehűl, ébrenléti állapotban pedig felmelegszik. A hőmérséklet-minimum a szokásos ébredés előtt kb. 1-2 órával következik be, az ábrán hajnali 4-5 körül.

 

Szinkronizáció a mindennapi életben

(Steven Strogatz: Sync című könyve nyomán

 a szerző és a Hyperion kiadó engedélyével; 93. oldal)

 

Az elalvás valószínűségét a napszak függvényében ábrázolva két, kb. 2-3 óra tartamú völgyet látunk, amelyek közül az első kb. 5 órával később, a második pedig kb. 8 órával előbb jelenik meg, mint a testhőmérséklet minimuma. Az első völgy, az ún. reggeli tiltott zóna, amikor rendszerint nem szoktunk elaludni, délelőtt 10 és 11 óra közé esik.  Testhőmérsékletünk ekkor emelkedik a leggyorsabban. A második völgy, az ún. esti tiltott zóna kb. 1-2 órával a lefekvés előtt, este 9–10 körül van. Testhőmérsékletünk ekkor csökken a leggyorsabban.

 

Az eloszlási görbének van két maximuma is. Ezekben a napszakokban könnyebben alszunk el. Az első délután 1–3 között, kb. 9–10 órával később jelentkezik, mint a testhőmérséklet minimuma. A mindennapi életben ezt nevezzük a szieszta idejének, s valóban, ilyenkor nagy valószínűséggel alszunk el, szundikálunk, akár csak néhány percre is. S ez a közvélekedéssel ellentétben nem azért történik, mert sokat ettünk ebédre vagy mert nagy a meleg odakint, hanem azért, mert szervezünk belső órája erre "utasít" minket. A másik, jóval szélesebb maximum a normális alvás időszaka. A hőmérséklet-minimum időszaka az ún. "zombi"-állapot. Ha ébrenlétre vagyunk kényszerítve (pl. őrség, hajnali autóvezetés), a koncentrálóképességünk ebben az időszakaszban a legrosszabb. Nem véletlen, hogy ilyenkor a legnagyobb a veszélye a balesethez vezető mikroalvásnak.

 

Egyértelmű, hogy a test hőmérsékletének változása befolyásolja az idegrendszer működését és fordítva. Képzeljük el: amikor felébredünk, milliónyi agysejtünk aktiválódik egyszerre, s ez indítja el milliónyi egyéb sejtünk összehangolt, szinkronizált kémiai működését.

 

Mondok egy másik példát is. A Délkelet-Ázsiából visszatérő utazók már évszázadokkkal ezelőtt beszámoltak azokról a szentjánosbogár rajokról, amelyek folyó menti fákon élnek és kilométerhosszan egyszerre villannak fel. Mindegyik bogár külön-külön egy kicsiny "oszcillátor", mégis ugyanabban a ritmusban "világítanak" – és nem karmester vezényli őket!  A kémiai rendszerekben ennek a szinkronizációnak első közelítésben persze nincs jelentősége.

 

– Miért érdemes mégis tanulmányozni ezeket a rendszereket?

 

– Azért, mert modellként szolgálhatnak. Megnézhetjük, hogyan vezetnek az elemi periodikus jelenségek olyan különböző globális viselkedésformákhoz, amelyek nem következnek az egyedi tulajdonságokból. Nyilvánvaló, hogy egyszerre ezer idegsejtet nem tudunk könnyen vizsgálni, mert ehhez ezer érzékelőt kellene pontosan belehelyezni egy ezer idegsejtet tartalmazó preparátumba. De például alkothatunk számítógépes modelleket csatolt elektrokémiai rendszerekre, vagy kifejleszthetünk olyan kísérleti elektródrendszereket, mikroelektródákat, amelyekből akár ezret is el tudunk helyezni egy kis vizsgálati térben. Ilyen oszcillátor-rendszereknek a vizsgálatára vállalkozom az OTKA-pályázatban. A kicsit eltérő vagy azonos tulajdonságú elemek sokasága és csatolása ugyanis olyan jelenségeket, viselkedésformákat hozhat létre, amelyeket nem tudunk előre elképzelni. Ezt a komplexitást modellszámításokkal és kísérletekkel kell megismernünk.

 

– Ez jóval bonyolultabb, mint a káosz.

 

– Sokkal összetettebb rendszerekkel van dolgunk: mátrixokkal. Nem csodálkozom azon, hogy a Mátrix című film a 21. század elején készült el, mert csatolt rendszerek vagyunk: lokális és globális csatolás is létrejön köztünk. A szinkronizáció elméletéből nőtt ki az ún. "kis világ" (small network) elmélet is: ezen alapszik az iwiw és a többi internetes "társkereső". Ha megkeressük, hogy ki kivel van kapcsolatban, és megnézzük, hogy mekkora egy ember "ismeretségi sugara", 6 és 7 közötti számot kapunk: ha mindenki feltünteti az ismerőseit egy háló pontjain, akkor kiderül, hogy két ismeretlen ember maximum hat-hét lépésben elérheti egymást a közös ismerősök segítségével. Ezek a hálózatok azonban statikusak, mert csak vonalakkal összekötött elemeket tartalmaznak. A valóságban a hálózat, a mátrix elemei önálló, saját dinamikával is rendelkezhetnek.

 

Szinkronizáció futás közben

(Steven Strogatz: Sync című könyve nyomán

 a szerző és a Hyperion kiadó engedélyével; 53. oldal)

 

Képzeljünk el különböző futókat, amint egy körpályán körbe-körbe futnak: valószínűleg a kövérebbek lassabbak (hosszabb periódusidejűek), a soványabbak pedig fürgébbek (rövidebb periódusidejűek). A sebességek eloszlása egy szélesen elnyúló harang alakú görbével írható le. Ahogyan az eltérő sebességű futók egyre inkább felveszik egymás tempóját, az eloszlás is egyre élesebb görbével lesz leírható (átlagos eloszlás). Amikor mindenki teljesen azonos sebességgel fut (klónok), elérik a teljes szinkronizáció állapotát. A szinkronizáció mértékét az ún. rendparaméterrel lehet jellemezni. Az ábrák jól szemléltetik, hogy a "fázisátalakulás" az inkoherens (rendparaméter = 0) és a teljesen szinkronizált (rendparaméter = 1) viselkedés között a futók (oszcillátorok) közötti csatolás adott, kritikus értékénél valósul meg.

A szinkronizáció mértéke és a rendparaméter

(Steven Strogatz: Sync című könyve nyomán

 a szerző és a Hyperion kiadó engedélyével; 57. oldal)

 

Korábban tanulmányoztuk a cink elektrokémiai leválasztását állandó feszültség mellett. Megállapítottuk, hogy alkalmas körülmények között egy cinkelektródon áthaladó áram oszcillálhat. Az OTKA-pályázat keretében most modellszámításokkal azt vizsgáljuk, hogyan viselkedhet az oszcilláló cinkelektródok rendszere, ha közös áramkörbe kapcsoljuk őket. A legegyszerűbben ezt úgy képzelhetjük el, hogy készítünk egy gyűrűt, és 128 kis cinkelektródot helyezünk el rajta. Az elektródok belemerülnek az oldatba és ezen keresztül globális kapcsolatban vannak: az egyiknek a potenciálja befolyásolja az átlagpotenciált, az átlag és az egyedi potenciál közötti különbség pedig visszahat az elektródok viselkedésére. Tehát az oldaton keresztül minden elektród kapcsolatban van az összes többivel.

 

Amit most mutatok, az 128 oszcillátor együttes viselkedése akkor, ha csak végtelenül gyenge kölcsönhatást tételezünk fel közöttük.

128 elektród viselkedése végtelenül gyenge kölcsönhatás esetén.

Animáció (k126.avi) (35 MB)

 

A modellt úgy alkottuk meg, hogy az elektródok nem tökéletesen egyformák (nem klónok), hanem feltételezzük, hogy tulajdonságaikban kicsiny eltérések vannak. Ezért, ha nincs közöttük kölcsönhatás (csatolás), az egyes elektródok árama kicsit eltérő amplitudóval és frekvenciával oszcillál. A bal felső animáció 128 elektród áramoszcillációját, a jobb felső pedig az oszcillációk fázisainak periodikus változását mutatja. A bal alsó ábra a 128 elektród adott pillanatbeli állapotának eloszlását és annak változását mutatja egy speciális eljárással (Hilbert-transzformáció) szerkesztett fázisképben; a 128 elektródnak megfelelő pontok szinte teljesen kitöltik az összes lehetséges állapotot magába foglaló ellipszist. A jobb alsó ábrán azt látjuk, hogy az áramoszcillációk fázisa egyenletesen oszlik el 0 és 2p között, azaz nincs szinkronizáció, nincs kitüntetett periodikus viselkedés, a rendparaméter » 0.

 

Ha növeljük az elektródok közötti csatolást, akkor részleges szinkronizáció alakul ki:

128 elektród viselkedése részleges szinkronizáció esetén.

Animáció (k127.avi) (35 MB)

 

A fázisdiagramban előbb látott ellipszis most gyakorlatilag két ágra bomlik. Az elektródok két állapot között oszcillálnak: az egyikben kicsi az áram, a másikban nagy. A fázisok eloszlásában jól látszik a csoportosulás két időben változó érték körül. Ez is jelzi, hogy részleges szinkronizáció alakult ki; a rendparaméter átlagértéke ebben az esetben 0,77. Ha tovább növeljük a csatolást, az ellipszis még több ágra szakad; a túl erős csatolás már deszinkronizálja a rendszert és rendezetlenné válik.

 

A következő animáció az egyik kedvencem:

 

 

128 elektród egyfajta kollektív viselkedése

Animáció (k134.avi)  (35 MB)

 

Ez egy nagyon érdekes kollektív viselkedés, amit nem sejthetünk az egyedi oszcillátorok tulajdonságai alapján. Az elektródok egyik csoportjában az áram oszcillál, közben egy másik klaszterben az áram gyakorlatilag a maximális értéken állandósul, majd bizonyos idő elteltével a csoportok felcserélődnek.

 

Jelenleg 128 oszcillátort nem tudunk kísérletileg tanulmányozni, mert nincs megfelelő árammérő berendezésünk, de vannak érdekes számolási eredményeink két oszcillátorra is, és először ezzel az egyszerűbb csatolt rendszerrel végzünk majd kísérleteket.

 

A beszélgetés során többször utaltam a biológiára. A European Science Foundation égisze alatt most indul egy ötéves program a komplex kémiai és biológiai rendszerek funkcionális dinamikájának tanulmányozására. Ez inkább biológiaorientált projekt, mi a kémiai tapasztalatokkal járulunk hozzá a közös tudáshoz, és igyekszünk tanulni a biológusoktól. A programot támogatja az OTKA és az MTA, a tanácsadó testületben én képviselem Magyarországot. Rendszeresen tartunk tudományos konferenciákat és "iskolákat". Az idősebb kutatók a munka koordinálása érdekében rövidebb látogatásokat tehetnek a "rokon" laborokban, ahol a fiatalabbak hoszabb ideig dolgozhatnak vendégkutatóként. Így nemcsak más környezetben végezhetik a munkájukat, hanem például az egy-egy helyen található drága műszerekhez is többen hozzájuthatnak. A rendszer nyitott: Magyarországról például bejelentkezett Müller Péter, az OTKA posztdoktori ösztöndíjasa, aki a vírusok dinamikáját próbálja megérteni. Ezek a "kölcsönhatások" biztosan gyümölcsözőek lesznek.

 

– Hányan dolgoznak a szinkronizációs programon a csoportjában?

 

– Ez az egyik legnagyobb gondom. Minden tehetséges, egykor volt doktoranduszom külföldön dolgozik – jobbnál jobb helyeken. Új generációt kell fölnevelnem. Nagy bánatom az is, hogy az akadémiai kutatócsoport-pályázatunkat, mellyel az volt a célunk, hogy egyesítsük a debreceni, pesti és szegedi kutatócsoportok erejét, az Akadémia a magas pontszám ellenére nem tudta támogatni. Mivel nem tudtunk létrehozni egy jól szervezett, ha tetszik szinkronizált, egyetemek közötti kutatócsoportot, nem tudunk állást kínálni a témakörben dolgozó, nagyon tehetséges fiatal kutatóknak. Félő, hogy ők is elhagyják Magyarországot vagy odahagyják a kutatást más munkáért. 

 

Helyzetünket, úgy érzem, még a következő körülmény is nehezíti. A kémikusok célja a molekulák szerkezetének, reakcióképességének feltárása, és ezen ismeretek gyakorlati alkalmazása mindannyiunk hasznára. A természeti jelenségek multidiszciplináris megközelítése során azonban nem a molekulák egyedi tulajdonságainak megismerése vagy új reakcióutak kidolgozása a cél, hanem annak a komplexitásnak a kifürkészése, amely például az élővilágot létrehozza és működteti. Főként fizikusok és matematikusok tartják fontosnak a káosz, a nemlineáris dinamika, a komplex rendszerek tanulmányozását. A szakterületnek több jelentős folyóirata van, és számos nemzetközi konferenciát rendeznek ebben a témakörben. Én a híd szerepet próbálom betölteni: ezt az ismeretanyagot igyekszem közvetíteni a kémikustársadalomnak, mert a 21. század egyik nagy feladata a komplexitás megértése.