Prof. Dr. Gunda Tamás

ny. egyetemi tanár


Debreceni Egyetem
Telefon: (52) 426-624
Fax: (52) 512 914
e-levél: tgunda73 {KUKAC} yahoo·com


Saját programok
webírások

 
Tanulmányok, fokozatok

 • 1972 – Kossuth Lajos Tudományegyetem, TTK, vegyész diploma
 • 1976 – Egyetemi doktori fokozat (Penicillin-szulfoxidok előállítása és átalakítása cefalosporin típusú antibiotikumokká)
 • 1984 – A kémiai tudományok kandidátusa (PhD)(Cefalosporinok és egyéb β-laktám származékok előállítása penicillinből)
 • 1998 – Habilitáció, Kossuth Lajos Tudományegyetem
 • 2000 – Magyar Tudományos Akadémia doktora

Munkahelyek, beosztások

 • 1972 – 1985 tudományos segédmunkatárs és munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia, Antibiotikumkémiai Kutatócsoport, KLTE, Debrecen
 • 1985 – 1989 kutatóvegyész, Orion Corporation Ltd Gyógyszergyár, Espoo, Finnország.
 • 1989 – 2000 tudományos főmunkatárs, MTA Antibiotikumkémiai Kutatócsoport
 • 2000 – 2002 tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár, DE-MTA Gyógyszerészi Kémiai Tanszék
 • 2003 – egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC, Gyógyszerészi Kémiai Tanszék
 • 2017 – ny. egyetemi tanár, külső előadó

1976-ban állami ösztöndíjasként fél évet Varsóban töltöttem, ahol a szteroidok totálszintézisével foglalkoztam. 1979-1980-ben háromnegyed évet a Helsinki Műszaki Egyetem Szerves Kémiai Intézetében voltam (β-laktám gyűrűvel kondenzált benzodiazepinek). 1985-89 között kutatóként szintén Finnországban, az Orion Corporation Ltd, Espoo, gyógyszergyárban dolgoztam (biguanidin típusú antibakteriális anyagok). Visszatérésem után ismét az előző munkahelyemen dolgoztam tovább az MTA Antibiotikumkémiai Kutatócsoportban.

Tudományos területem a gyógyszerkémia és a kapcsolódó farmakológiai területek, mindenekelőtt a β-laktám antibiotikumok kémiája.

Főbb érdeklődési területek

 • Antibakteriális anyagok, antibiotikumok kémiája, rezisztencia. Tumorellenes anyagok.
 • β-Laktamáz vagy HLE enziminhibitor sajátságú 2-szubsztituált cefalosporin antibitokum-származékok szintézise és vizsgálata.
 • β-Laktám antibiotikumok szerkezet-hatás összefüggései. Elsősorban olyan új származékok készítése, amelyek β-laktamáz vagy HLE enzim inhibitor hatással rendelkeznek.
 • Molekuláris gyógyszerkémia, gyógyszertervezés, különös tekintettel a molekulamodellezésre, molekulamechanikai és kvantumkémiai módszerekre. Ez indított néhány éve a Mol2Mol program kifejlesztésére.

Oktatás

 • Jelenleg: Speciál kollégiumok a gyógyszerkémia területén.
 • Gyógyszerészi kémia elmélet I-II, angol kurzus.
 • Megjelent tankönyvek:
  A gyógyszerészi kémia alapjai III. (Egyetemi jegyzet)
  Gyógyszerészi Kémia, 7. és 8. fejezet (Országos tankönyv)
 • Szoftver: Chemory – tanulást segítő kémiai memóriajáték