Bugár M. István Szakmai önéletrajz

2013.04.09.

Honlap
Patrisztika és középkor
Ókori filozófia
Általános kurzusok
Szakmai önéletrajz
Publikációk
Curriculum vitae (in English)
Linkgyűjtemény

 

KÉPESÍTÉSEK

1991 matematika-filozófia szakos középiskolai tanári diploma.

1994 bölcsészdiploma ógörög filológiából.

1994 bölcsészdoktor (dr.univ) filozófiatörténetből. Bírálók: Prof. Maróth Miklós és Bodnár István CSc; a bíráló bizottság elnöke: Prof. Ritoók Zsigmond.

1999 MTA kandidátusi fokozat (CSc) filozófiatörténetből. Értekezésem címe: "Unus et omnia: Kozmológiai-teológiai tárgyú értekezések a hellenisztikus kori peripatetikus irodalomban". Opponensek: Bodnár István CSc; Lautner Péter CSc; bíráló bizottság elnöke: Maróth Miklós akadémikus.

2003 PhD in Medieval Studies Közép‑európai Egyetem Budapest. Disszertációm címe: "A Cult with Images: Christian Attitudes Towards Sacred Art From Constantine to Justinian", bírálóim Prof. Török László, Prof. Averil Cameron és Prof. Andrew Louth voltak.

2007 dr. habil. filozófiából, Debreceni Egyetem. Habitusvizsgálók: Prof. Baán István, Somos Róbert DSc, bíráló bizottság elnöke Prof. Havas László DSc

SZAKMAI TAPASZTALATOK

1. Kutatás

1992 szeptemberétől 1996. decemberéig MTA Tudományos Minősítő Bizottságának ösztöndíjasaként. Kutatóhelyem az ELTE Metafizika Tanszéke, témám az arisztoteliánus filozófia a hellenisztikus korban, témavezetőm Steiger Kornél docens volt.

Az 1994/95 akadémiai évet az Oxfordi Egyetemen Soros/British Foreign and Commonwealth Office ösztöndíjjal vendéghallgatóként a Pambroke College-ban Rt. Revd. Dr. K. T. Ware irányítása alatt patrisztikát tanultam.

Az 1997/98 akadémiai évre az Oxfordi Egyetemen a St Antony's College-ban voltam tudományos munkatárs (Senior Associate Member) a Dahrendorf Fund anyagi támogatásával.

1999  októberétől decemberéig a Római Amerikai Akadémiába kaptam kutatói ösztöndíjat (Andrew W. Mellon East-Central European Fellow) ókeresztény esztétika témakörben.

2000 októberétől 2002 januárjáig az ELTE BTK Ókori és Középkori Filozófia Tanszékén voltam tudományos munkatárs, OTKA posztdoktori ösztöndíjasként.

2007 január és június hónapokban a párizsi Maison des Sciences de l'Homme ösztöndíjasa (A.W. Mellon- reinvitation MSH)

 

2. tanítás

A 2000/2001 tanévben az ELTE Ókori és középkori Filozófia tanszékén tartottam szemináriumokat.

2001‑2003‑ig több alkalommal óraadóként tanítottam a Közép‑európai Egyetem Középkortudományi Tanszékén.

2002 februárjától a Debreceni Egyetem Filozófiatörténet Tanszékén tanítok főállásban, munkaköröm az ókori filozófia oktatása, valamint a középkori filozófia oktatásának felügyelete; 2010 szeptemberében kaptam meg tanszékvezető egyetemi docensi kinevezésem

2006 szeptemberétől 2008 júniusáig a Zsigmond Király Főiskola Vallástudomány és Filozófia Tanszékén tanítottam félállású egyetemi docensként.

 

3. tudományszervezés

1999 őszétől 2002 tavaszáig a Magyar Filozófiai Társaság Filozófiatörténeti Szekciója titkáraként tevékenykedtem.

2002-2004-ig a Magyar Patrisztikai Társaság titkári, 2004-2010-ig és 2012-től elnökségi tagsági megbízatását töltöttem, ill. töltöm be.

1999-ben a CEU Középeurópai Egyetemen koordináltam a "The Many Cultural Centres of the Early Medieval Oecumene" c. nyári egyetemi programot rangos nemzetközi előadógárdával.

2000-ben a "The Eucharist in Theology and Philosophy: Issues of Doctrinal History in East and West, from the Patristic Age to the Reformation", CEU Budapest ‑ Bencés Apátság, Tihany, 2000. október 25‑29-ig megrendezésre került konferencia szervezését koordináltam.

A 2001‑ben, ill. 2002‑ben társszervezője voltam a Magyar Patrisztikai Társaság I. ill. II. konferenciájának az ókori kereszténységről.

 

DÍJAK

2000. szeptember -2002. augusztus MTA Bolyai Ösztöndíj

2003. szeptember- 2006. augusztus Békéssy Ösztöndíj

Honlap

Utoljára frissítve: 2013.04.09.