Studia Patrum I

 

25.06.2013.
Home
Studia Patrum I
Studia Patrum II
Studia Patrum III
Studia Patrum IV

 

  

 

ON SALE:

Szent István Társulat Budapest, V. ker.,
Kossuth Lajos utca 1.
Tel.: 318-6957/22. mellék • 317-4890
 
POSTAL ORDER:

Szent István Társulat, Vevőszolgálati Iroda 1364 Budapest, Pf. 277.
Tel.: 218-5820 • Fax: 455-0881
E-mail: szit@stephanus.hu
 


 

CONTENTS


ZOLTANVS RIHMER: Societatis Studiorum Patristicorum Hungaricæ IX alendas Iulias anno Domini MMI Ægopoli feliciter conditæ auspicia VII

DÓSAI ATTILA SchP: Előszó IX

A konferencia részletes programja XI

NEMESHEGYI PÉTER SI: Órigenész Istene és a Biblia Istene 1

KRÁNITZ MIHÁLY: Krisztus emberi lelke Órigenésznél (De principiis 2, 6) 13

PERENDY LÁSZLÓ SchP: Iustinus, a barbár platonikus 43

PATAKI ELVIRA: Zenei világrend és ösztönös tudás: az Eunomosz-mítosz Clemens Alexandrinusnál 49

SPÄT ESZTER: A korakeresztény irodalom eretnekábrázolásainak egyes toposzai: Simon mágus, pater omnium haereticorum 71

D. TÓTH JUDIT: Apofatikus teológia Nüsszai Szent Gergely Mózes élete című művében 83

BUGÁR M. ISTVÁN: Mit is írt Epiphaniosz Theodosziosz császárnak? 91

CSERHÁTI SÁNDOR: Néhány tanulság Khrüszosztomosznak a korinthusi levelekhez írt magyarázatából 101

VATTAMÁNY GYULA: Vázlat a „fenyegetettség” retorikájáról: a zsidók végső sorsa Khrüszosztomosz Adversus Iudaeos és a Római levelet kommentáló homíliái szerint 107

SOMOS RÓBERT: Megjegyzések Evagriosz Szentháromság-tanához 115

TÓTH PÉTER: A koraközépkori szerzetesi hagiográfia problémái: a Historia monachorum in Aegypto különböző nyelvű recenziói 121

HUBAI PÉTER: Krisztus tánca. Kopt apokrif Núbiából 143

FRENYÓ ZOLTÁN: A trichotomizmus és a „két halál”-elmélet 153

OROSZ ATHANÁZ: Tüposz és anagógia Maximosz hitvalló Jónás-kommentárjában 159

BAÁN ISTVÁN: Szent Péter bilincseinek konstantinápolyi tisztelete 167

ADAMIK TAMÁS: Tertullianus a kísértésről 177

PESTHY MONIKA: Ördögi kísértés vagy asszonyi csábítás? 183

NÉMETH BÉLA: M. Minucius Felix — keresztény alkotó két világ között 189

KENDEFFY GÁBOR: Lactantius dualista rendszere 193

SÁGHY MARIANNE: Corpora sanctorum retinent veneranda sepulcra: vértanúkultusz és keresztény frakcióharcok Damasus pápa korában 207

HAJDU PÉTER: A tradicionális és a keresztény költészet szókincséről Paulinus Nolanus kapcsán 221

BORBÉLY-BARTIS JÁNOS: A magyar Szent Ágoston-kutatás története a XX. században 229

HEIDL GYÖRGY: Hebraica veritas — Latina veritas: megjegyzés Jeromos és Ágoston vitájáról 235

TAKÁCS LÁSZLÓ: Hieronymus és Bonosus 241

KORMOS JÓZSEF: A Szentháromság témakörének filozófiai megközelítése Boethiusnál 249

NEMERKÉNYI ELŐD: Szent Gellért patrisztikus forrásai 255

DÉR KATALIN: Unum argumentum: Anzelm istenérvének előzményei 263

MAJOROSSY IMRE GÁBOR: Clairvaux-i Szent Bernát helye a francia irodalomtörténetben 277

NÉMETH CSABA: A közvetlen földi istenlátás a XII. században: Ágoston örökösei és a viktorinusok 287

KAPOSI MÁRTON: Augustinus szeretetkoncepciójának hatása Marsilio Ficino ismeretelméletére 305

TERDIK SZILVESZTER: Orthodoxi patres et doctores, pariter Graeci et Latini: egyházatya-ábrázolások a velencei keresztelőkápolnában 315

HORVÁTH PÁL: Ókeresztény eretnekségek a modern katolikus teológiában 335

 

Home | Studia Patrum I | Studia Patrum II | Studia Patrum III | Studia Patrum IV

Utoljára frissítve: 2013.06.25.