Studia Patrum II

 

25.06.2013.
Home
Studia Patrum I
Studia Patrum II
Studia Patrum III
Studia Patrum IV

 

  

      

ON SALE:

Szent István Társulat Budapest, V. ker.,
Kossuth Lajos utca 1.
Tel.: 318-6957/22. mellék • 317-4890
 
POSTAL ORDER:

Szent István Társulat, Vevőszolgálati Iroda 1364 Budapest, Pf. 277.
Tel.: 218-5820 • Fax: 455-0881
E-mail: szit@stephanus.hu
 

Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben:
A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről

Kecskemét, 2002. június 21-23.

Ed.  István Baán & Zoltán Rihmer

Budapest: Szt. István Társ., 2007.


 

CONTENTS


A konferencia programja 5
Baán Izsák OSB
A remeteélet iskolája a szerzetesi életformák kölcsönhatásának tükrében 7
Baán István
Imádság és imaformák az Apophthegmata Patrumban 19
Orosz Athanáz
A szerzetesség kezdetei Nagy Szent Athanasziosz Vita Antoniija szerint 27
Jakab Attila
Antioniosz és Pakhomiosz. Az aszketikus életmód különböző megnyilvánulásai Egyiptomban a társadalomtörténeti megfontolások tükrében 44
Hasznos Andrea
Graeco-Coptica: „Templom” Pachomius irodalmában 50
Peres Imre
Az apostoli atyák eszkhatológiája 57
Perendy László SchP
Tatianosz és a keresztény szerzetesség kezdetei 64
Kránitz Mihály
Órigenész mint a szerzetesség forrása 72
Somos Róbert
A vitázó Órigenész 81
D. Tóth Judit
A biosz philoszophikosz elemei Nüsszai Szent Gergely Vita Sanctae Macrinaejában 95
Bugár M. István
Ciprusi Epiphaniosz püspök mint a szerzetesi lelkiség teoretikusa? Az ún. Testamentum Epiphanii a korabeli spirituális irodalom tükrében 106
Pesthy Monika
A lüpé fogalma Evagriosz Pontikosznál 116
Tóth Péter
Lükopoliszi Szent János hagiográfiai dossziéja 122
Kendeffy Gábor
A két út tanítása Lactantiusnál 149
Adamik Tamás
Szent Jeromos és a szerzetesség 165
Frenyó Zoltán
Regula és történetfilozófia Szent Ágoston gondolkodásában 175
Heidl György
Az egység és szemlélése: Remete Szent Antal és Szent Ágoston 187
Hudák Krisztina
A gót szerzetesség problémája a IV. században 201
Sághy Marianne
A lerinumi paradicsom. Szerzetesség az V. századi Provance-ban 210
Majorossy Imre Gábor
A trubadúriskolák aszkétikus előképei 227

 

Home | Studia Patrum I | Studia Patrum II | Studia Patrum III | Studia Patrum IV

Utoljára frissítve: 2013.06.25.