Studia Patrum III

 

25.06.2013.
Home
Studia Patrum I
Studia Patrum II
Studia Patrum III
Studia Patrum IV

 

   

Ókeresztény szerzők -- kortárs kérdések: kulturális diverzitás és antropológia
[Ancient Christian Writers -- Contemporary Questions: Cultural Diversity and Athropology]

ed.  István M. Bugár & Monika Pesthy

Budapest: Szt. István Társ., 2010.

ON FUTURE SALE:

Szent István Társulat Budapest, V. ker.,
Kossuth Lajos utca 1.
Tel.: 318-6957/22. mellék • 317-4890
 
POSTAL ORDER:

Szent István Társulat, Vevőszolgálati Iroda 1364 Budapest, Pf. 277.
Tel.: 218-5820 • Fax: 455-0881
E-mail: szit@stephanus.hu
 

CONTENTS

Kránitz Mihály

 A Diognétosz-levél emberképe

Adamik Tamás

 Simon mágus és az Apophaszisz megalé

Perendy László

 Irenaeus a katolikus

Perendy László

 Athénagorasz, a filozófus. A keresztény anthropológia kezdetei.

Pesthy Monika

 „…és alkottál számára egy másik teremtményt, hogy harcoljon vele.” Az ellenség a szír Tamás-aktában

Kránitz Mihály

Észak-Afrika keresztény kezdetei

Adamik Tamás

 Tertullianus De animája

Nagy Levente

 A visszajáró holtak típusai Tertullianus De animájában és a kora császárkori irodalomban

Boudewijn de Handschutter

 The Discussion about the Soul in some Nag Hammadi Writings

Szuromi Szabolcs Anzelm

 A Canones apostolici mint a keleti és a nyugati egyházak közös jogforrása

Baán István

 Singidunumi Ursacius és Mursai Valens, az arianizmus pannóniai képviselôi

Tóth Judit

 Dichotomia vagy trichotomia? Test, lélek és szellem kapcsolata Nüsszai Szent Gergely antropologiajaban

Pesthy Monika

 Beliár három hálója

Perczel István

 Az istenismeret útja keleten és nyugaton

Odrobina László

 A sokféleségtôl az egység felé: az ókori zsinatok vegyes házasságokat szabályozó rendelkezései

Heidl György

 A személy "kizökkentése" a világegyetembol vagy a platonizmus kizökkentése a kereszténységbol? Megjegyzés Peter Brown Ágoston-értelmezéséhez

Orosz Athanáz

 Erôsíthették-e a Kelet-Nyugat közötti egyházfegyelmi különbözôségek az ókeresztény egyház egységét?

Nagy Kornél

 Vardapet, mint tisztség a korai örmény egyházban

Baán István

 A romolhatatlan Krisztus: halikarnasszoszi Julianus antropológiájának néhány vonása

Orosz Athanáz

 Az elidegenült és a Krisztus-testbe integrálódott test Szent Maximosznál és kortársainál

Németh Csaba

 Eriugena és tradíciója

Majorossy Imre Gábor

 „Vesd ki palotádból ellenségeidet”–A hit átadásának elsô lépése a Barlaam és Jozafát-történetben

Terdik Szilveszter

 Angyali hierarchiák ikonográfiája a középkori keleti és nyugati hagyományban

Majorossy Imre

 Andreas Capellanus, a kifelejtett egyházatya

Somos Róbert

 Patrisztikus örökség Pauler Ákos filozófiájában

 

Home | Studia Patrum I | Studia Patrum II | Studia Patrum III | Studia Patrum IV

Utoljára frissítve: 2013.06.25.