SZERZŐ CÍM ÉS EGYÉB KÖNYVÉSZETI ADATOK RECENZENS
Puskely Mária, szerk. Patrisztikus kislexikon (I--VIII. sz.). A szócikkeket írták Boros István, Frenyó Zoltán, Kránitz Mihály, Nacsinák Gergely, Odrobina László, Perendy László, Puskely Mária, Takács László (Jel, Budapest, 2012) Kendeffy Gábor
Heidl György Érintés: Szó és kép a korai keresztény misztikában (Kairosz, Bupapest, 2011). 240. old., 2500 Ft Kendeffy Gábor
Régnault, Lucien Így éltek a 4. századi egyiptomi szerzetesek, ford. Bódogh-Szabó Pál (Budapest: Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2004). 319 o. [ármegjelölés nélkül]. Bugár M. István
Frenyó Zoltán, szerk. Tudom, kinek hittem: Patrisztikus tanulmányok. Coram Deo.  L’Harmattan: Budapest, 2003. Kendeffy Gábor
Aranyszájú Szent János A Felfoghatatlanról és az Egyszülött dicsõségérõl: kilenc prédikáció az ariánusok ellen. Fordította, jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta, a bevezetést és az utószót írta Perczel István. Odigitria könyvek. Osiris‑Odigitria, Budapest 2002. Bugár M. István