Tagság

 

25.04.2015.
Honlap
Alapszabály
Hírek, fórum
Konferenciák, ülések
Debrecen-Nyíregyháza
Tagság
Kiadványok
Kutatás, fordítás
Recenziók
Ajánló
Hasznos linkek
Kapcsolat

 

Tagság

Elnök:

Somos Róbert, Prof. DSc  PTE Patrisztika Központ
 

Titkár:

Kendeffy Gábor, dr.habil. KGRE HTK, Filzófia Tsz.


Elnökség:

Baán István, Prof. DSc .ME BTK [Elnök 2004-2010]

Bugár M. István, dr.habil.  DE BTK Filozófia Tsz. [titkár 2002-2004]

Heidl György, dr.habil.  PTE Patrisztika Központ

Sághy Marianne, dr.habil. ELTE BTK Középkori és Kora-újkori Egyetemes Történelem Tsz.

Tóth Judit, dr.habil.  DE BTK, Összehasonlító Irodalomtörténet TanszékTiszteletbeli Elnök:

Nemeshegyi Péter, S.J., Prof. AVKF, Teológia Tsz. [Elnök 2002-2004]
 

Tiszteletbeli Tagok:

Robert Markus, Prof.

Boudewijn Dehandschutter, Prof.

 

Pénztáros:

Gáspár Parlagi

Tagok:

Adamik Tamás, Prof. DSC  ELTE BTK, Latin Tsz.
Andorka Eszter   EHE
Akiyama Manabu, PhD. University of Tsukuba
Baán Zsolt Izsák, OSB PhD Sz. Mauriciusz Monostor, Bakonybél
Boros István, Dr. Szegedi Hittudományi Főiskola
Buzási Gábor  PhD PPKE BTK Hebraisztika Tsz.
Cserey András  Veszprémi Egyházmegye Szemináriuma h.
Cserháti Sándor, Prof. EHE
Csizmár Oszkár, Dr., Szabadka, Telógia
Dellamartina Mária Róza Patrona Hungariae Gimn.
Dér Katalin, Dr.  ELTE BTK Latin Tsz .
Dósai Attila, Sch.P Nagykanizsai Piarista Rendház
Frenyó Zoltán, Dr.  PPKE BTK; MTA Filozófiai Intézet [pénztáros 2002-9]
Geréby György, dr. habil.  ELTE BTK Ókori és Középkori Filozófia Tsz.
Hasznos Andrea  PhD ELTE BTK, Egyiptológia Tanszék PhD.h.
Havas László, DSc.  DE Klasszika Filológia Tsz.
Horváth Pál, Dr.  MTA Filozófiai Intézet
Hubai Péter, Dr.  Szépművészeti Múzeum
Hudák Krisztina  ELTE e.h.
Ivancsó István, Dr. SzAGKHF
Jakab Attila, Dr.  Faculté autonome de théologie protestante,Université de Geneve
Kalota József  Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus
Káplár Edit  Patrona Hungariae Gimn.
Kaposi Márton, Dr.  ELTE BTK, Ókori és Középkori Fil. Tsz.
Kaulics Irén
Kiss Etele  Magyar Nemzeti Múzeum, Középkori Osztály
Kiss László
Komlósi Csaba  ETKF
Kormos József, Dr.  PPKE BTK Filozófiai Intézet
Kránitz Mihály, Dr. PPKE HTK, Alapvető Hittan Tsz.
Luft Ulrich Hans, Dr. ELTE BTK, Egyiptológia Tsz.
Molnár László, Dr.  Calvin J. Teológiai Akadémia
Majorossy Imre Gábor, Dr. PPKE BTK, Francia Tsz. [titkár 2004-2008]
Mayer Ildikó  MTA Filozófiai Intézet
Nacsinák Gergely
Nagy Kornél  PPKE BTK
Nagy Levente, Dr.  Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Nemerkényi Előd  CEU PhD h.
Németh Béla, Dr. 
Németh Csaba  CEU PhD h.
Óbis Hajnalka, Dr.
Odrobina László, Dr. SZTE
Orosz Athanáz, Dr.  SzAGKHF [elnökségi tag, 2010-12]
Oswald Júlia, ELTE PhD h.
Ötvös Caba, PhD h.
Pásztor Gergely  SzAGKHF
Pataki Elvira
Perendy László, Sch.P., Prof. PPKE HTK [elnökségi tag 2006-2012]
Perczel István, Dr. CEU Dept. of Medieval Studies
Peres Imre, Dr.  Calvin J. Teológiai Akadémia
Pesthy Monika, Prof. DSc  ZsKF, Vallástudomány és filozófia Tsz.
Puskely Mária, SSND, Dr. Patrona Hungariae Gimn.
R. Bartók Gertrud  Szilágy Erzsébet Gimnázium és Kollégium
Rászlai Tibor, Dr. Csanády Árpád Gimn.
Répás László
Rihmer Zoltán, dr.
Sándor Balázs Dr
Schmal Dániel, Dr.  Szombathelyi Egyetem
Simek Ágnes, Dr.  SOTE Oktatókörzet
Simon Róbert, Prof.
Sinka Borbála
Solti Kálmán
Somos Róbert, Dr.  PTE Patrisztika Központ
Soós Sándor
Spät Eszter  CEU PhD h.
Székely Melinda  SZTE Ókortörténeti Tsz.
Takács László, Dr.  PPKE BTK Klasszika-filológiai Tanszék
Terdik Szilveszter  ELTE BTK/PPKE HTK PhD h.
Tóth Péter, Dr.  BSVI  [titkár 2008-2010]
Vörös Károly  Patrona Hunagriae Gimn.
Zalatnay István  Erdélyi Gyülekezet
Zsigmond Benedek  

rövidítések/abbreviations:

AVKF Apor Vilmos Katolikus Főiskola
BTK Bölcsészettudományi Kar
CEU CEU Közép európai Egyetem
DE Debreceni Egyetem
eh. egyetemi hallgató
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem
EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem
ETKF Egri Tanárképző Főiskola
HTK Hittudományi Kar
JTK Jogtudományi Kar
KGRE Károli Gáspár Református Egyetem
ME Miskolci Egyetem
MTA Magyar Tudományos Akadémia
PhD h. doktorandusz hallgató
PPKE Pázmány Péter Katolikus Egyetem
PTE Pécsi Tudományegetem
SOTE Semmelweiss Orvostudományi Egyetem
SzAGKHF Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
SZTE Szegedi Tudományegyetem

 


 

 

Honlap | Alapszabály | Hírek, fórum | Konferenciák, ülések | Debrecen-Nyíregyháza | Tagság | Kiadványok | Kutatás, fordítás | Recenziók | Ajánló | Hasznos linkek | Kapcsolat

Utoljára frissítve: 2013.06.25.