Studia Patrum II

 

10.11.2014.
Honlap
Studia Patrum I
Studia Patrum II
Studia Patrum III
Studia Patrum IV
Studia Patrum V
Studia Patrum VI
Studia Patrum VII

 

  

Studia patrum II

Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben:
A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről

Kecskemét, 2002. június 21-23.

szerk. Baán István, Rihmer Zoltán.

Budapest : Szt. István Társ., 2007.

MEGVÁSÁROLHATÓ:

Szent István Társulat Budapest, V. ker.,
Kossuth Lajos utca 1.
Tel.: 318-6957/22. mellék • 317-4890
 
POSTAI RENDELÉS:

Szent István Társulat, Vevőszolgálati Iroda 1364 Budapest, Pf. 277.
Tel.: 218-5820 • Fax: 455-0881
E-mail: szit@stephanus.hu
 
WEBSHOP::

www.stephanus.hu

TARTALOMJEGYZÉK

Baán Izsák OSB
A remeteélet iskolája a szerzetesi életformák kölcsönhatásának tükrében 7

Baán István
Imádság és imaformák az Apophthegmata Patrumban 19

Orosz Athanáz
A szerzetesség kezdetei Nagy Szent Athanasziosz Vita Antoniija szerint 27

Jakab Attila
Antioniosz és Pakhomiosz. Az aszketikus életmód különböző megnyilvánulásai Egyiptomban a társadalomtörténeti megfontolások tükrében 44

Hasznos Andrea
Graeco-Coptica: „Templom” Pachomius irodalmában 50

Peres Imre
Az apostoli atyák eszkhatológiája 57

Perendy László SchP
Tatianosz és a keresztény szerzetesség kezdetei 64

Kránitz Mihály
Órigenész mint a szerzetesség forrása 72

Somos Róbert
A vitázó Órigenész 81

D. Tóth Judit
A biosz philoszophikosz elemei Nüsszai Szent Gergely Vita Sanctae Macrinaejában 95

Bugár M. István
Ciprusi Epiphaniosz püspök mint a szerzetesi lelkiség teoretikusa? Az ún. Testamentum Epiphanii a korabeli spirituális irodalom tükrében 106

Pesthy Monika
A lüpé fogalma Evagriosz Pontikosznál 116

Tóth Péter
Lükopoliszi Szent János hagiográfiai dossziéja 122

Kendeffy Gábor
A két út tanítása Lactantiusnál 149

Adamik Tamás
Szent Jeromos és a szerzetesség 165

Frenyó Zoltán
Regula és történetfilozófia Szent Ágoston gondolkodásában 175

Heidl György
Az egység és szemlélése: Remete Szent Antal és Szent Ágoston 187

Hudák Krisztina
A gót szerzetesség problémája a IV. században 201

Sághy Marianne
A lerinumi paradicsom. Szerzetesség az V. századi Provance-ban 210

Majorossy Imre Gábor
A trubadúriskolák aszkétikus előképei 227

 

Honlap | Studia Patrum I | Studia Patrum II | Studia Patrum III | Studia Patrum IV | Studia Patrum V | Studia Patrum VI | Studia Patrum VII

Utoljára frissítve: 2014.11.10.