Studia Patrum V

 

10.11.2014.
Honlap
Studia Patrum I
Studia Patrum II
Studia Patrum III
Studia Patrum IV
Studia Patrum V
Studia Patrum VI
Studia Patrum VII

 

 

Irodalom, teológia, művészet

Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság VII-XI. konferenciáin elhangzott előadások szerkesztett változataiból

szerk. D. Tóth Judit, Heidl György

Budapest: Szent István Társulat, 2014.

MEGVÁSÁROLHATÓ:

Szent István Társulat Budapest, V. ker.,
Kossuth Lajos utca 1.
Tel.: 318-6957/22. mellék • 317-4890
 

POSTAI RENDELÉS:

Szent István Társulat, Vevőszolgálati Iroda 1364 Budapest, Pf. 277.
Tel.: 218-5820 • Fax: 455-0881
E-mail: szit@stephanus.hu

»WEBSHOP«

TARTALOMJEGYZÉK

Moreno Morani
A pogányok természettörvényétől a keresztény parancsolatokig.… 17

Perendy László
Theophilos hiányos Dekalógusa: Antiochia püspökének Törvénye … 25

Petrovits Attila
Athénagoras vagy Pseudo-Athénagoras? A »De resurrectione« szerzôségének kérdéséhez… 33

Répás László:
“A Törvény végcélja Krisztus”. Páli szöveghelyek Irenæus törvényértelmezésében az »Adversus Hæreses« IV 12-16-ban… 74

Somos Róbert
A platóni »Államférfi« mítosza Alexandriai Szent Kelemennél… 87

A Szentlélek és a hazug paradoxonának megoldása Órigenésnél… 95

Baán István
A Tízparancsolat Órigenés teológiájában… 103

Akijama Manabu János
Nagy Szent Basileios liturgiája és “a mindenség megújulása”… 109

Nagy Szent Basileios a keresztség szentségéről… 121

Pataki Elvira
Νόμοι τῆς φύσεως ἄγρεφοι: etika és etológia Basileios Hexaémeron-homíliájában … 131

D. Tóth Judit
Érvelés és értelmezés az »In illud: Tunc et ipse Filius«-ban… 186

Sándor Balázs
Judaizáló Areios – zsidógyűlölő Chrysostomos:
a szentháromságtani vita hatása a zsidóság és a kereszténység viszonyára… 201

Csigi Péter
“Athletae siritales”: Szent Pál Aquileiai Chromatius 12. és 28. beszédében… 211

Csizmár Oszkár
Lerinumi Szent Vince “Commonitorium”-ának tanítása… 218

Tóth Anna
Egy rendhagyó keresztény krónika:a vallási identitás bizonytalanságai Malalas krónikájában… 229

Bugár M. István
“Dominus legem dat” – Quam et cui?… 244

Heidl György
A csodatévő bot… 263

Nagy Levente
Eretnekek temetkezései a IV. századi Valeria provinciában?… 272

Képmelléklet… 279

 

Honlap | Studia Patrum I | Studia Patrum II | Studia Patrum III | Studia Patrum IV | Studia Patrum V | Studia Patrum VI | Studia Patrum VII

Utoljára frissítve: 2014.11.10.