Studia Patrum IV

 

10.11.2014.
Honlap
Studia Patrum I
Studia Patrum II
Studia Patrum III
Studia Patrum IV
Studia Patrum V
Studia Patrum VI
Studia Patrum VII

 

 

Studia patrum IV

Szentírás-értelmezés és teremtésfelfogás az ókeresztény korban:

Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság V. és VI. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból

        szerk. Heidl György, Kendeffy Gábor & Vassányi Miklós

 Budapest: Szent István Társulat 2012
 

MEGVÁSÁROLHATÓ:

Szent István Társulat Budapest, V. ker.,
Kossuth Lajos utca 1.
Tel.: 318-6957/22. mellék • 317-4890
 
POSTAI RENDELÉS:

Szent István Társulat, Vevőszolgálati Iroda
1364 Budapest, Pf. 277.
Tel.: 218-5820 • Fax: 455-0881
E-mail: szit@stephanus.hu
 
WEBSHOP::

www.stephanus.hu

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó…9

A Szentírás és az egyházatyák

Ötvös Csaba
Ektróma. Lábjegyzet a gnosztikus Pál portréjához …11

Perendy László
Antiokhiai Theophilosz mint exegéta …23

Peres Imre
Aberkiosz epitáfiuma … .…30

Somos Róbert
A Szentírás Órigenész »Contra celsum« című művében …49

Baán Izsák O.S.B.
“Az Ige hűséges tanúja” – Evagriosz rendszere és a Szentírás …57

Heidl György
Filozófia és exegézis: Plótinosz és Szent Ambrus miszikájának különbségei…71

Akijama Manabu János
A »tüposz« Mopszvesztiai Theodórosznál…89

Adamik Tamás
Hieronymus »Vita Pauli«-jának viszonya Athanasziosz »Vita Antonii«-jához …97

Pesthy Monika
Az eikón basileós Gabalai Szevérianosznál … .…108

Teremtő, teremtés, természet

Adamik Tamás
Teremtés az »Apophaszisz megalé« szerint (Hippol. Refut 6,9-16)…114

Ötvös Csaba
Teremtő tudatlanság? Demiurgosz- és teremtésinterpretációk a kopt gnosztikus kódexekben …123

Boudewijn Dehandschutter
A valentiniánus gnózis teremtés-felfogása az
Adamantiosz szerint…143

Somos Róbert
Az isteni erő Órigenész megváltáselméletében…151

D. Tóth Judit
Hol van a Paradicsom? Az “Édenkert” lokalizálása a bűnbeesés előtt és után Nüsszai Szent Gergely exegézisében …164

Kiss Sebestyén
A Teremtő Isten és az ember viszonya Arnobiusnál …177

Nagy Levente
Emberáldozat, jóslás, mágia, szellemidézés a Mithrasz-misztériumokban? Vulgáris vádak, vagy a teremtő Mithrasz és a beavatott teremtmények közötti kommunikáció eszközei?…195

Bugár M. István
A természet szent könyve …214

Németh Csaba
Az Areopagita, a latin »mystica theologia« és Thomas Gallus…224


 

Honlap | Studia Patrum I | Studia Patrum II | Studia Patrum III | Studia Patrum IV | Studia Patrum V | Studia Patrum VI | Studia Patrum VII

Utoljára frissítve: 2014.11.10.