Studia Patrum III

 

10.11.2014.
Honlap
Studia Patrum I
Studia Patrum II
Studia Patrum III
Studia Patrum IV
Studia Patrum V
Studia Patrum VI
Studia Patrum VII

 

     

Studia patrum III

Ókeresztény szerzők -- kortárs kérdések: kulturális diverzitás és antropológia

válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság III. és IV. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból

 szerk. Bugár M. István & Pesthy Monika

 Budapest: Szt. István Társulat, 2010.

MEGVÁSÁROLHATÓ:

Szent István Társulat Budapest, V. ker.,
Kossuth Lajos utca 1.
Tel.: 318-6957/22. mellék • 317-4890
 
POSTAI RENDELÉS:

Szent István Társulat, Vevőszolgálati Iroda
1364 Budapest, Pf. 277.
Tel.: 218-5820 • Fax: 455-0881
E-mail: szit@stephanus.hu
 
WEBSHOP::

www.stephanus.hu

 

TARTALOMJEGYZÉK

Kránitz Mihály
 A Diognétosz-levél emberképe

Adamik Tamás
 Simon mágus és az Apophaszisz megalé

Perendy László
 Irenaeus a katolikus

Perendy László
 Athénagorasz, a filozófus. A keresztény anthropológia kezdetei.

Pesthy Monika
 „…és alkottál számára egy másik teremtményt, hogy harcoljon vele.” Az ellenség a szír Tamás-aktában

Kránitz Mihály
Észak-Afrika keresztény kezdetei

Adamik Tamás
 Tertullianus De animája

Nagy Levente
 A visszajáró holtak típusai Tertullianus De animájában és a kora császárkori irodalomban

Boudewijn de Handschutter
 The Discussion about the Soul in some Nag Hammadi Writings

Szuromi Szabolcs Anzelm
 A Canones apostolici mint a keleti és a nyugati egyházak közös jogforrása

Baán István
 Singidunumi Ursacius és Mursai Valens, az arianizmus pannóniai képviselôi

Tóth Judit
 Dichotomia vagy trichotomia? Test, lélek és szellem kapcsolata Nüsszai Szent Gergely antropologiajaban

Pesthy Monika
 Beliár három hálója

Perczel István
 Az istenismeret útja keleten és nyugaton

Odrobina László
 A sokféleségtôl az egység felé: az ókori zsinatok vegyes házasságokat szabályozó rendelkezései

Heidl György
 A személy "kizökkentése" a világegyetembol vagy a platonizmus kizökkentése a kereszténységbol? Megjegyzés Peter Brown Ágoston-értelmezéséhez

Orosz Athanáz
 Erôsíthették-e a Kelet-Nyugat közötti egyházfegyelmi különbözôségek az ókeresztény egyház egységét?

Nagy Kornél
 Vardapet, mint tisztség a korai örmény egyházban

Baán István
 A romolhatatlan Krisztus: halikarnasszoszi Julianus antropológiájának néhány vonása

Orosz Athanáz
 Az elidegenült és a Krisztus-testbe integrálódott test Szent Maximosznál és kortársainál

Németh Csaba
 Eriugena és tradíciója

Majorossy Imre Gábor
 „Vesd ki palotádból ellenségeidet”–A hit átadásának elsô lépése a Barlaam és Jozafát-történetben

Terdik Szilveszter
 Angyali hierarchiák ikonográfiája a középkori keleti és nyugati hagyományban

Majorossy Imre
 Andreas Capellanus, a kifelejtett egyházatya

Somos Róbert
 Patrisztikus örökség Pauler Ákos filozófiájában

 

Honlap | Studia Patrum I | Studia Patrum II | Studia Patrum III | Studia Patrum IV | Studia Patrum V | Studia Patrum VI | Studia Patrum VII

Utoljára frissítve: 2014.11.10.