2nd Conference

 

25.06.2013.
Home
1st Conference
2nd Conference
3rd Conference
4th Conference
5th Conference
6th Conference
Origenianum Nonum
7th Concerence
8th Conference
9th Conference
10th Concerence
11th Conference

 

2nd Conference of the Hungarian Patristic Society on Ancient Christianity

Early Monasticism:
Practice and Theory


21-23 June 2002..
Scholae Piae, Kecskemét,

[This page is under construction. For English/French/German titles of papers see the abstracts  where available  {click on title}]

 

21st June, Friday


14.00-15.00 Opening address

Vanyó László: Mózes-tipológia a IV-V. századi aszketikus irodalomban

15.15 – 16.30 I. session

Chair: Nemeshegyi Péter

Baán Izsák: A remeteség életformája és viszonya a közösséghez keleten
Boros István: A szerzetesi élet teológiai és antropológiai alapja
Sándor Balázs: Három kép a szerzetesek szerepéről a Szentháromság és a krisztológia dogmáinak megszilárdításában

16.30-16.45 Cofee break

16.45-17.55 II. session

Chair: Bugár István

Perendy László: Tatianosz és a keresztény szerzetesség kezdetei
Kendeffy Gábor: A két út tanítása Lactantiusnál

18.00 A “Középkori falképek a történelmi Gömör megyéből” című kiállítás megnyitója a Gimnázium aulájában

19.00 Fogadás a Díszteremben
 

22nd June, Saturday


7.30-8.45 Breakfast

9.00-10.40 III. session

Chair: Perczel István

Hasznos Andrea: Graeco-coptica: „Templom” Pachomius irodalmában
Jakab Attila: Antoniosz és Pakhomiosz. Az aszketikus életmód különböző megnyilvánulásai Egyiptomban a társadalomtörténeti megfontolások tükrében
Orosz Atanáz: A szerzetesség kezdetei - alexandriai pápa-szemmel. Athanasziosz Antal-életrajzának sajátosságai
Heidl György: Az egység szemlélése. Remete Szent Antal és Szent Ágoston

10.40-11.00 Cofee break

11.00-12.40 IV. session

Chair: Jakab Attila

Somos Róbert: A vitázó Órigenész
Geréby György: A mentális ima két paradigmája: Evagrius Ponticus és Loyolai Szt. Ignác
Perczel István: Az 553-as antiorigenista zsinat. Ki ítélt el kit, mikor, hogyan és miért?
Pesthy Monika: A lüpé fogalma Evagriosznál

12.40-14.00 Lunch

14.00-15.15 V. session

Chair: Geréby György

Bugár István: Epiphaniosz a szerzetesi lelkiségről: Az úgynevezett Testamentum Epiphanii a IV. századi spirituális irányzatok tükrében
Tóth Péter: Lükopoliszi Szent János hagiográfiai dossziéja
Tóth Judit: A biosz philoszophikosz elemei Nüsszai Szent Gergely Vita Macrinae-jában.

15.15-15.30 Cofee break

15.30-16.45 VI. session
Chair: Sághy Marianne

Hudák Krisztina: A gót szerzetesség problémája a IV. században
Frenyó Zoltán: Regula és történetfilozófia Szent Ágoston gondolkodásában
Puskely Mária: Valeria Melania Junior (383-439) mint korai „szerzetes-modell”

16.45-17.00 Cofee break

17.00-18.15 VII. session

Chair: Somos Róbert

Sághy Marianne: A lerinumi paradicsom. Monasztikus erények az V. századi gallo-római püspök-életrajzokban
Adamik Tamás: Szent Jeromos és a szerzetesrendek
Majorossy Imre Gábor: A trubadúriskolák aszketikus előképei19.30-tól Dinner with table music
 

23rd June, Sunday


7.30-8.30 Breakfast

9 - 9.45 Kránitz Mihály: Órigenész mint a korai szerzetesség forrása

10.00-10.45 Closing address
 

 

Sponsored by:
 


BÁCS-KISKUN MEGYE ÖNKORMÁNYZATA

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EURÓPA ÉRTÉKRENDJÉÉRT PEDAGÓGIAI EGYESÜLET

KECSKEMÉTI PIARISTA RENDHÁZ ÉS ISKOLA
 

 


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRACTS

István M. Bugár, Epiphanius of Salamis as a monastic author? The so‑called Testamentum Epiphanii in the context of fourth‑century spiritual trends

Although Epiphanius is mainly known as an ardent combatant of heresies, in his time he was reputed as one of the most important monastic founders. His writings, however, reveal almost nothing of his monastic activity and teaching. In this paper I undertake to collect the scattered evidence and provide a comprehensive analysis of a fragment attributed to Epiphanius, which played a key role in the Iconoclastic Controversy and in modern debates about the rise of a Christian cult of images.
First, I analyse briefly the sayings attributed to Epiphanius in the alphabetical collection of the Apophthegmata Patrum, and draw attention to one of them that has some parallel in an unpublished fragment of a letter of Epiphanius. Next, using also the evidence from the Vita Epiphanii, I show that the context of the fragment of the Testamentum Epiphanii is obviously monastic. The terminology of the short segment preserved is revealing both as for the dating and the spiritual context of the ideas expressed therein. The fragment proves to be intimately related to two spiritual movements of the fourth century: the Macarian and the Evagrian monastic tradition. These two movements that have often been opposed in scholarly literature appear to share a number of key ideas and technical terms in common, which are reflected also in the fragment under investigation. It is, however, especially some central views of Evagrius that help us to understand the Testamentum Epiphanii.
Since Epiphanius was an ardent opponent of both the Origenist monks (the background of Evagrius) and the Messalian movement (the context of Macarius/Symeon), the attribution of the fragment appears to be problematic. It cannot, however, be excluded that much of the ideas expressed there and the terminology were a common good of fourth century monasticism in Egypt, Palestine and Syria, and thus their connection to monastic Origenism or Messalinism was not obvious for Epiphanius. The text is too short to tell more than this, and we have to leave open whether the Testamentum is a fourth century text transmitted under the safe name of Epiphanius to hide its original author, or it is really by him. In any case, it is an important document of fourth‑century spiritual trends and uniquely proves the connection of Evagrian‑style monastic teaching and the opposition to the use of sacred images in the Christian
Church.

 

 

 

Home | 1st Conference | 2nd Conference | 3rd Conference | 4th Conference | 5th Conference | 6th Conference | Origenianum Nonum | 7th Concerence | 8th Conference | 9th Conference | 10th Concerence | 11th Conference

Last modified: 25.06.2013.