8th Conference

 

2011.03.04.

Home
1st Conference
2nd Conference
3rd Conference
4th Conference
5th Conference
6th Conference
Origenianum Nonum
7th Concerence
8th Conference
9th Conference
10th Concerence
11th Conference

 

Eighth Conference of the Hungarian Patristic Society on Ancient Christianity

Orthodoxy and Heterodoxy

26-28th June, 2008.
Scholae Piae, Kecskemét.

 

Thursday
 
Chair. Sághy Marianne 

15.00: Session  

· Boudewijn Dehandschutter: Orthodoxy, heterodoxy and the Early Christian Notion of Tradition
· Pesthy Monika: A Péter-apokalipszis és a keresztény eszkatológia kezdetei
· Ötvös Csaba: Angyal vagy arkhón? A Szabaóth-elbeszélés a nag hammadi szövegekben
 
16.30–17.00 coffee break 

17.00: Session  
· Horváth László: Pamun görög szenvedéstörténete
· Bugár M. István: Orthodox heterodoxok és heterodox orthodoxok (Trinitológia és krisztológia a III. században)
· Tóth Judit: Érvelés és értelmezés az In illud: Tunc et ipse Filiusban
 
19.00: Dinner 
 

Friday
 
Chair: Pesthy Monika 

9.00: Session  
· Adamik Tamás: Tertullianus: Adversus Iudaeos
· Kocsisné Csízy Katalin: Nagy Konstantin és Iulianus viszonya az arianizmushoz
· Sághy Marianne: A római orthodoxia kialakulása az ariánus válság után
 
10.30–11.00: coffee break

· Heidl György: Szent Ambrus és Zeusz kertje (Filozófiai heterodoxia és biblikus orthodoxia)
· Frenyó Zoltán: Egység – szabadság – szeretet (Adalékok Szent Ágoston hatástörténetéhez)
· Parlagi Gáspár: Mi a hajó, mi a hajókötél, és mi a cövek? (Euagriosz Pon­tikosz és a Jézus-ima szerepe a makarioszi hagyományban)
 
13.00: Lunch 

Chair: Tóth Judit

15.00: Session  
· Nagy Levente: Eretnekek temetkezései a 4. századi Valeria provinciában?
· Sándor Balázs: Hatásvadászat (A gyónás, a kelták és az ariánusok)
· Zsigmond Benedek: Khalkédón és az örmény egyház
 
16.30–17.00 coffee break 

17.00–18.30: General Assembley 

19.00: Dinner
 
20.30: Slide show: Perendy László: Az antiokhiai múzeum mozaikjai 
 

Saturday

 Chair: Bugár István 

9.00: Session  
· Somos Róbert: Eretnekellenes argumentációs stratégia Órigenész Peri Arkhón című munkájában
· Baán István: Hogyan látták és ítélték meg az eretnekségeket a IV. század második felében? (Nagy Szent Baszileiosz felosztásának értékelése)
· Akijama Manabu János: Nagy Szent Bazil liturgiája és a mindenség megújulása 

10.30–11.00: coffee break 

· Boros István: Istenség és személy (Nüsszai Szent Gergely szentháromságtanának filozófiai implikációi az Opera minorában)
· Tóth Péter: Ószövetségi idézetek a korakeresztény polémiától a középkori misztériumokig
· Geréby György: Rejtett témák két középkori teológiai vitában (A visio beatifica-vita és a hészükhaszta-vita)
 
13.00: Lunch 

Chair: Baán István 

15.00: Session  
· Kriza Ágnes: Ókori teológiai érvek recepciója a középkori egyházi szláv polemikus irodalomban (Vaszilij Nyikolszkij: A Szentlélek eredetéről c. művének (1514) patrisztikus forrásai)
· Nyirkos Tamás: Ortodoxia, heterodoxia és a tanfejlődés newmani fogalma


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRACTS

 

Home | 1st Conference | 2nd Conference | 3rd Conference | 4th Conference | 5th Conference | 6th Conference | Origenianum Nonum | 7th Concerence | 8th Conference | 9th Conference | 10th Concerence | 11th Conference

Utoljára frissítve: 2008.12.18.