6th Conference

 

25.06.2013.
Home
1st Conference
2nd Conference
3rd Conference
4th Conference
5th Conference
6th Conference
Origenianum Nonum
7th Concerence
8th Conference
9th Conference
10th Concerence
11th Conference

 

The Sixth Conference of the Hungarian Patristic Society on Ancient Christianity

The Fathers and the Scripture*

 29th June - 2nd July 2006.

Scholae piae, Kecskemét

[This page is under construction. For English/French/German/Italian titles of papers see the abstracts, where available {click on title}]

Thursday

Chair: Bugár István
16.00 Baán István: A feltámadt test milyensége. Jób 19,25-27 patrisztikus egzegézise
16.30. Perendy László: Antiokhiai Theophilosz, az egzegéta
17.00. Adamik Tamás: A Szentírás Hieronymus Vita Pauli című munkájában
17.30.Coffee break
18.00. Tóth Péter: Van-e kapu az út elején? A Mt. 7,13-14 eredeti formája.
18.30. Terdik Szilveszter: Szent Pál és Aranyszájú Szent János -- Mester és tanítvány kapcsolata a bizánci ikonográfiában

19.00. Dinner

Friday

Chair: Baán István
9.30. Németh Béla: Cruces etiam nec colimus nec optamus. Minucius Felix, Octavius XXXIX.6.skk.
10.00. Somos Róbert: A Szentírás Órigenész Contra Celsumában.
10.30. Sándor Balázs: Ad fontes, avagy a fordítás nehézsége Órigenész teremtés-homiliáiban
11.00. Coffee break
11.30. Boudewijn Dehandschutter: Gospel of Judas: The Reception of the Gospels in Gnostic texts
12.00. Ötvös Csaba: Ektróma. Lábjegyzet a "gnosztikus Pál" portréjához.

13.00. Lunch

16.00.
General Assembly of the Society
19.00. Dinner

Saturday
Morning Chair: Heidl György
9.30. Fabiny Tibor: Tyconius donatista hermeneutikája és annak ágostoni recepciója
10.00. Frenyó Zoltán: Homály és egyszerűség. A Szentírás szerepe Szent Ágoston hermeneutikájában
10.30. Akijama Manabu: A tüposz Mopszuesztiai Theodórosznál
11.00. Coffee break
11.30. Baán Izsák: "Az ige hűséges (?) tanúja". Euagriosz és a Szentírás
12.00. Boros István: Képi narráció mint a Szentírás értelmezése

13. Lunch

Afternoon Chair: Perendy László
15.30: Odrobina László: Az 1 Kor 7,12-16 és az egyházatyák
16.00. Heidl György: Szentírás-értelmezés és Plótinosz-értelmezés Szent Ambrus De Isaac vel anima című munkájában
16.30. Orosz Athanáz: Zsoltárkommentár-prológusok Alexandriától Küroszig
17.00. Szerencsés Róbert: Michael Pacher Kirchenväter-oltárának ikonográfiai elemzése
.
17.30.
Closing address

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Home | 1st Conference | 2nd Conference | 3rd Conference | 4th Conference | 5th Conference | 6th Conference | Origenianum Nonum | 7th Concerence | 8th Conference | 9th Conference | 10th Concerence | 11th Conference

Last modified: 25.06.2013.