5th Conference

 

25.06.2013.
Home
1st Conference
2nd Conference
3rd Conference
4th Conference
5th Conference
6th Conference
Origenianum Nonum
7th Concerence
8th Conference
9th Conference
10th Concerence
11th Conference

 

The Fifth Conference of the Hungarian Patristic Society on Ancient Christianity

Creator, Creation, Creature.

29th June - 3rd July 2005.

Scholae piae, Kecskemét

[This page is under construction. For English/French/German/Italian titles of papers see the abstracts, where available {click on title}]

 

Thursday

10.00: Baán István: Megnyitó

I. session; Chair: BAÁN ISTVÁN
10.30: Boudewijn Dehandschutter (Leuveni Katolikus Egyetem)
    The Valentinian view on Creation according to the Adamantius
10:50: discussion
11.00: Perendy László (PPKE)
    A teremtés teológusa. Antiokhiai Theophilosz Isten kezeművéről
11.20: discussion
11.30: coffee break
12.00: Adamik Tamás (ELTE)
    Teremtés az Apophaszisz megalé szerint (Hippol. Refut. 6,9-16)
12.20: discussion
12.30: Ötvös Csaba (ELTE)
    Teremtő tudatlanság? Démiurgosz-interpretációk a gnósztikus kódexekben
12.50: discussion

13.00: Lunch

II. session; Chair: ADAMIK TAMÁS
15.30: Geréby György (ELTE)
    A "semmiből teremtés" kialakulása
15.50: discussion
16.00: Peres Imre (Komáromi Selye János Egyetem)
    A legkorábbi görög nyelvű ókeresztyén epitáfiumok
16.20: discussion
16.30: Sándor Balázs
    Testté dermedt lelkek. Órigenész teremtés-teológiája a Gen 1-2 értelmezésében
16.50: discussion
17.00: coffee break
17.20: Somos Róbert (PTE)
    Az isteni erő Órigenész megváltáselméletében
17.40: discussion
17.50: Kendeffy Gábor (KRE)
    A Teremtő és képmása a Pszeudo-Klementinumokban
18.10: discussion
19.00: Dinner

Friday

III. session; Chair: PERENDY LÁSZLÓ

10.00: Tóth Judit (DE)
    Hol van a Paradicsom? Az Édenkert "lokalizálása" a bűnbeesés előtt és után Nüsszai Szent Gergely exegézisében
10.20: discussion
10.30: Kránitz Mihály (PPKE):
    A teremtés értelmezése a szíriai atyáknál
10.50: discussion
11.00: Fehér Bence (KRE)
    A teremtés Pannoniából nézve. Szövegkritikai problémák Victorinus De fabrica mundijában
11.20: discussion
11.30: coffee break
12.00: Kiss Sebestyén (DE)
    A teremtő Isten és az ember viszonya Arnobiusnál
12.20: discussion
12.30: Heidl György (PTE)
    Természetfilozófia és teremtés (Szent Ambrus és Szent Ágoston)
12.50: discussion

13.00: Lunch

15.30-17.00: A MAGYAR PATRISZTIKAI TÁRSASÁG közgyűlése
17.00: Múzeumlátogatás: A térkép — a történelem szemüvege, Kecskemét, Református Ókollégium
19.00: Dinner, with table music
 

Saturday

IV. session; Chair: SOMOS RÓBERT

10.00: Frenyó Zoltán
    Szent Ágoston időfelfogása és a fizika időfogalmai
10.20: discussion
10.30: Nótári Tamás (KRE)
    Az univerzum képe Aethicus Ister Cosmographiájában
10.50: discussion
11.00: coffee break
11.30: Németh Csaba (CEU)
    Az Areopagita, a latin mystica theologia és Thomas Gallus
11.50: discussion
12.00: Zsigmond Benedek
    A Teremtő tisztelete az örmény liturgiában
12.20: discussion
12.30. Nagy Levente (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal)
    Emberáldozat, jóslás, mágia, szellemidézés a Mithras-misztériumokban?
    Vulgáris vádak, vagy a teremtő Mithras és a beavatott teremtmények közötti kommunikáció eszközei?


13.00: Lunch

V. session; Chair: PERES IMRE

15.30: Dózsa László Attila:
    "A mindenség modellje, áll a templom"
15.50: discussion
16.00: Bugár István
    A természet szent könyve
16.20: discussion
16.30: Baán István
    A phüszisz fogalma a VI. századi vitákban
16.50: discussion
17.00: Pesthy Monika (AVKF)
    Az angyalok teremtése Pszeudo-Epiphaniosz Hexaémeronjában
17.20: discussion
17.40: Closing address: Baán István, President, Czeglédi Zsolt prior

19.00: Dinner
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRACTS

István M. BUGÁR: The Scripture of Nature
Christian tradition has often been blamed in modernity for hindering scientific progress and in post-modern ecological discussions for promoting the scientific-technical attitude exploiting nature. In fact, the ancient Christian view of the natural world, as it appears in fourth-century patristic sources, is distinct both from the archaical.classical animistic and fro the modern technical approach. A characteristic feature ot this attitude is viewing nature as parallel to the Holy Scripture. This is a sacramental, or mystical approach.
I my paper I consider a restricted group of mainly fourth and fith century Christian authors: the biographical-anacdotical literature about the desert-fathers, and the Syriac fathers, especially Ephrem of Nisibis, while pointing out the presence of a similar idea in eralier Jewish-Christian, and contemporary pagan literature. I discern the following chapteres in the book of nature: (1) the cosmic (or teleological) argument for the existence of God (2) the natural law (3) salvation history form Paradise to restoration;concluding with a less common notion (4) nature as a liturgical book.

 

 

Home | 1st Conference | 2nd Conference | 3rd Conference | 4th Conference | 5th Conference | 6th Conference | Origenianum Nonum | 7th Concerence | 8th Conference | 9th Conference | 10th Concerence | 11th Conference

Last modified: 25.06.2013.