3rd Conference

 

25.06.2013.
Home
1st Conference
2nd Conference
3rd Conference
4th Conference
5th Conference
6th Conference
Origenianum Nonum
7th Concerence
8th Conference
9th Conference
10th Concerence
11th Conference

 

3rd Conference of the Hungarian Patristic Society on Ancient Christianity

East and West:
Unity and Plurality in the Early Church

Scholae Piae, Kecskemét,

26-29 June, 2003.

[This page is under construction. For English/French/German/Italian titles of papers see the abstracts, where available {click on title}]

 

26th June, Thursday

15.45. Inauguration – Dósai Attila SP

16.00-17.00

Chair: Adamik Tamás

Inauguration lecture

Baán István: Singidunumi Ursacius és Mursai Valens, az arianizmus pannóniai képviselôi

17.00-18.00

Pesthy Monika: Beliár három hálója
Geréby György: A platonikus bozót. Nyelv, szimbolika és vallási identitás a II-III. században

18.15 Concert


 27th June, Friday

9.00-12.30 Papers

Chair: Perczel István

9.00-10.00

Adamik Tamás: Simon mágus és az Apophaszisz megalé
Frenyó Zoltán: Az ókeresztény asztrológia-kritika tendenciái

10.00-11.00

Odrobina László: A sokféleségtôl az egység felé: az ókori zsinatok vegyes házasságokat szabályozó rendelkezései
Rihmer Zoltán: A szír-római jogkönyv L 106-os helyének két egyházi párhuzama

11.30-12.30

Szuromi Szabolcs Anzelm: A Canones apostolici mint a keleti és a nyugati egyházak közös jogforrása
Orosz Athanáz: Erôsíthették-e a Kelet-Nyugat közötti egyházfegyelmi különbözôségek az ókeresztény egyház egységét?

13.00 Lunch

15.00-18.30 Papers

Chair: Pesthy Monika

15.00-16.00

Havas László: Keresztény és pogány uralkodói tükör Keleten és Nyugaton a Kr. u. IV-V. század fordulóján
Jakab Attila: Kelet és Nyugat között. Mítosz és valóság a román ortodox történetírásban

16.00-17.00

Rászlai Tibor: A Khalkedóni Zsinat legfontosabb szövege sorról sorra
Nagy Kornél: A 862-es sirakavani zsinat: Khalkedón utóhatása a kora-középkori Örményországban

17.30-19.00

N. Hudák Krisztina: A pécsi Szt. Péter és Pál sírkamra ikonográfiai programja
Terdik Szilveszter: Angyali hierarchiák ikonográfiája a középkori keleti és nyugati hagyományban
Sándor Balázs: Sokféleség szülte egység

19.15 Dinner

20.00 General Assembly of the Hungarian Patristic Society

28th June, Saturday

9.00-12.30. Papers

Chair: Bugár István

9.00-10.00

Perczel István: Az istenismeret útja keleten és nyugaton
Tóth Péter: Szenvedélytelenség vagy lelki egészség? Az apatheia terminusának történetéhez

10.00-11.00

Peres Imre: Az apostoli atyák missziós törekvései
Perendy László: Irenaeus a katolikus

11.30-12.30

Kendeffy Gábor: Lactantius és a görög egyházatyák
Boros István: A Szentlélek származása Nüsszai Szent Gergelynél és Szent Ambrusnál

13.00 Lunch

15.00-18.30 Papers

Chair: Kendeffy Gábor

15.00-16.00

Ivancsó István: Nagy Szent Bazil alakja a bizánci egyház liturgikus szövegeiben
Kormos József: A teológia filozófiai megközelítésének két lehetséges útja. A „misztikus” Dionysius Areopagita és a „skolasztikus” Boethius

16.00-17.00

Németh Csaba: Eriugena és tradíciója
Majorossy Imre Gábor: „Vesd ki palotádból ellenségeidet” – A hit átadásának elsô lépése a Barlaam és Jozafát-történetben

17.30-18.30

Bugár István: Veronika és Bereniké: az elsô nem kézzel készült képmások
Luft Ulrich: Az eikón a gnosztikus felfogásban

19.00 Dinner

29th June, Sunday

Closing address - Nemeshegyi Péter SI.
 

 

ABSTRACTS

Zoltán Frenyó, Saint Augustine and the tendencies of the patristic critique of astrology.

In opposite of the tipically ambiguous antic attitude towards astrology, the whole patristic thinking refuses this way of thinking. The Church Fathers make a difference between astrology and astronomy: they fight against astrology and appreciate astronomy in their culture. In the thinking of Origen astronomy has a great value: it is an introduction into the Scripture. Against astrology he emphasizes the role of the human free will. Saint Augustine developes a complete critique of astrology, while he reconciles the divine providence and determination with human free will and responsability.
 

 István Bugár: Veronika and Bereniké: the first images not-made-by-human-hands

The concept  of images not-made-by-human-hands had originally an apologetic goal and was to convey in principle two messages. First, they were to defend images against the claim that they were fashioned violating the commandments of the Old Testament, which -- together with a certain line in Greek philosophical tradition -- criticized in cultic images the fact of human making. Second, the miraculous origin of such images was to prove their authenticity, and the authenticity of similar images in general. In my paper, visiting the first known Christian images not-made-by-human-hands (the portrait of Edessa and the one mentioned in the Mors Pilati), I argue that as the development of Christian cultic at is parallel in the East and the West in Late Antique times, so the idea of images not-made-by-human hands appears simultaneously in the Latin and the Greek-Oriental world. I propose that the chapters of Egeria's Diary concerning Edessa allow us to have a glance at the first stages of the development of the traditions about the famous portrait. If my interpretation of her curious -- and thus far ignored -- hapax legomenon ((archiotipam, or archiotepam) is correct, then it refers to the face of king Abgar seen in the natural pattern of the marble in his palace, which was at some later point interpreted as a portrait of Christ, and related to an other ancient image preserved in Edessa and mentioned in the Doctrina Addai. This explanation would square with the interpretation of the famous line in the inauguration anthem of the cathedral of Edessa proposed by Andrew Palmer.

 

Home | 1st Conference | 2nd Conference | 3rd Conference | 4th Conference | 5th Conference | 6th Conference | Origenianum Nonum | 7th Concerence | 8th Conference | 9th Conference | 10th Concerence | 11th Conference

Last modified: 25.06.2013.