Egyéb közlemények

 

 

 

 

7.

Gáspár,V.: A megszelídített káosz. A káoszszabályozás

Természet Világa, 136. évf. 8. sz. 2005. augusztus, pdf

 

6.

Gáspár, V.: Játsszunk káoszt!

Természet Világa, 133. évf. 7. sz. 2002. július, pdf

 

5.

Gáspár,V.; Bazsa,Gy.: Könyvismertetés (M. J. Pilling és P. W. Seakins: Reakciókinetika,
Ford.: Keszei Ernő és Turányi Tamás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997),
Magyar Kémiai Folyóirat
, 1998, 104, 305.

 

4.

Gáspár,V.: A megszelídített káosz

Népszabadság, 1993. március 6.

 

3.

Beck,M.T.; Gáspár,V.: A KLTE Természettudományi Karán végzett kutató munka tudománymetriai elemzése,

Felsőoktatási Szemle, 1984, 33, 395. pdf

m
ásodközlés: A MTA Könyvtárának Informatikai és Tudományelemzési Sorozata, 4. kötet,
A tudományos kutatás minősége, Szerk.: Braun,T. és Bujdosó E., MTA Könyvtára,
Budapest, 1984.

angolul: M.T. Beck; V. Gáspár: Scientometric Evaluation of the Scientific Performance at the Faculty of Natural Sciences, Kossuth Lajos University, Debrecen, Hungary,
Scientometrics
, 1991, 20, 37-54. pdf

 

2.

Gáspár,V.; Tóth,Z.: Látványos kémiai kísérletek II.

Kémia Tanítása, 1983, 22, 178. pdf

 

1.

Gáspár,V.; Tóth,Z.: Látványos kémiai kísérletek I.

Kémia Tanítása, 1982, 21, 180. pdf