V. Konferencia

 

25.11.2016.
Honlap
XVI. Konferencia
XV. Konferencia
XIV. Konferencia
XIII. konferencia
XII. konferencia
XI. konferencia
X. konferencia
IX. konferencia
VIII. Konferencia
VII. Konferencia
Műhelykonferencia I
VI. Konferencia
V. Konferencia
IV. Konferencia
III. Konferencia
II. Konferencia
I. Konferencia

 

A Magyar Patrisztikai Társaság V. konferenciája az ókori kereszténységről

Teremtő. teremtés, természet

2005. június 30-július 2.
Kecskemét, Piarista Rendház és Iskola, Díszterem

Csütörtök, VI. 30.

10.00: Baán István: Megnyitó

I. ÜLÉSSZAK; ELNÖK: BAÁN ISTVÁN
10.30: Boudewijn Dehandschutter (Leuveni Katolikus Egyetem)
    The Valentinian view on Creation according to the Adamantius
10:50: Vita
11.00: Perendy László (PPKE)
    A teremtés teológusa. Antiokhiai Theophilosz Isten kezeművéről
11.20: Vita
11.30: Kávészünet
12.00: Adamik Tamás (ELTE)
    Teremtés az Apophaszisz megalé szerint (Hippol. Refut. 6,9-16)
12.20: Vita
12.30: Ötvös Csaba (ELTE)
    Teremtő tudatlanság? Démiurgosz-interpretációk a gnósztikus kódexekben
12.50: Vita

13.00: Ebéd

II. ÜLÉSSZAK; ELNÖK: ADAMIK TAMÁS
15.30: Geréby György (ELTE)
    A "semmiből teremtés" kialakulása
15.50: Vita
16.00: Peres Imre (Komáromi Selye János Egyetem)
    A legkorábbi görög nyelvű ókeresztyén epitáfiumok
16.20: Vita
16.30: Sándor Balázs
    Testté dermedt lelkek. Órigenész teremtés-teológiája a Gen 1-2 értelmezésében
16.50: Vita
17.00: Kávészünet
17.20: Somos Róbert (PTE)
    Az isteni erő Órigenész megváltáselméletében
17.40: Vita
17.50: Kendeffy Gábor (KRE)
    A Teremtő és képmása a Pszeudo-Klementinumokban
18.10: Vita
19.00: Vacsora

Péntek, VII. 1.

III. ÜLÉSSZAK; ELNÖK: PERENDY LÁSZLÓ

10.00: Tóth Judit (DE)
    Hol van a Paradicsom? Az Édenkert "lokalizálása" a bűnbeesés előtt és után Nüsszai Szent Gergely exegézisében
10.20: Vita
10.30: Kránitz Mihály (PPKE):
    A teremtés értelmezése a szíriai atyáknál
10.50: Vita
11.00: Fehér Bence (KRE)
    A teremtés Pannoniából nézve. Szövegkritikai problémák Victorinus De fabrica mundijában
11.20: Vita
11.30: Kávészünet
12.00: Kiss Sebestyén (DE)
    A teremtő Isten és az ember viszonya Arnobiusnál
12.20: Vita
12.30: Heidl György (PTE)
    Természetfilozófia és teremtés (Szent Ambrus és Szent Ágoston)
12.50: Vita

13.00: Ebéd

15.30-17.00: A MAGYAR PATRISZTIKAI TÁRSASÁG közgyűlése
17.00: Múzeumlátogatás: A térkép — a történelem szemüvege, Kecskemét, Református Ókollégium
19.00: Vacsora, asztali zenével
 

Szombat, VII. 2.

IV. ÜLÉSSZAK; ELNÖK: SOMOS RÓBERT

10.00: Frenyó Zoltán
    Szent Ágoston időfelfogása és a fizika időfogalmai
10.20: Vita
10.30: Nótári Tamás (KRE)
    Az univerzum képe Aethicus Ister Cosmographiájában
10.50: Vita
11.00: Kávészünet
11.30: Németh Csaba (CEU)
    Az Areopagita, a latin mystica theologia és Thomas Gallus
11.50: Vita
12.00: Zsigmond Benedek
    A Teremtő tisztelete az örmény liturgiában
12.20: Vita
12.30. Nagy Levente (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal)
    Emberáldozat, jóslás, mágia, szellemidézés a Mithras-misztériumokban?
    Vulgáris vádak, vagy a teremtő Mithras és a beavatott teremtmények közötti kommunikáció eszközei?


13.00: Ebéd

V. ÜLÉSSZAK; ELNÖK: PERES IMRE

15.30: Dózsa László Attila:
    "A mindenség modellje, áll a templom"
15.50: Vita
16.00: Bugár István
    A természet szent könyve
16.20: Vita
16.30: Baán István
    A phüszisz fogalma a VI. századi vitákban
16.50: Vita
17.00: Pesthy Monika (AVKF)
    Az angyalok teremtése Pszeudo-Epiphaniosz Hexaémeronjában
17.20: Vita
17.40: Zárszó: Baán István elnök, Czeglédi Zsolt házfőnök

19.00: Vacsora
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZÜMÉK

Kiss Sebestyén: A Teremtő Isten és az ember viszonya Arnobiusnál

 Az egyház által hivatalosan elfogadott, illetve a tiltott könyvek listáját tartalmazó Decretum Gelasianum Arnobius Adversus nationes című apológiáját az apokrifek közé sorolja. A nyilvánvaló hitvédő szándék jelenléte mellett ugyanis Arnobiusnál nem találni a keresztény tanok rendszeres bemutatását. A műből kiolvasható dogmatikai nézetek meglehetősen távol állnak az ortodoxiától. Istent, az Atyát Arnobius princeps Deusnak nevezi, Krisztust, a Fiút pedig második istennek. Krisztusban a rétor kizárólag a halhatatlansághoz vezető út megnyitóját véli felfedezni, a Szentlelket pedig sohasem említi. Az ember teremtéséről sem ortodox módon nyilatkozik, sőt a teremtést illetően önellentmondásokba is bonyolódik. Számára a lélek eredete és halhatatlansága volt inkább érdekes. A platóni elképzeléssel azonosulva Arnobius szerint a test a lélek börtöne. A test nem lehet a legfőbb Isten alkotása, ahhoz túlságosan tökéletlen. Csekély értéke is alkotójának alsóbbrendűségén alapul, vagyis a test egy alacsonyabb rangú istentől származik. A lélek sem Istentől ered, hanem valamely más, az embernél felsőbb rendű lénytől, így tehát közepes természetű (mediae qualitatis). Az emberi lélek és Isten kapcsolatának bemutatása után azt a kérdést vizsgálom, hogy ez a kapcsolat minőségét tekintve rokonítható-e az apuleiusi mediae potestates-ként jellemzett közvetítő lények problémájával. Ez ahhoz a kérdéshez is adalékokkal szolgálhat, hogy Apuleius szóba kerülhet-e, amikor az arnobiusi mű forrásait vizsgáljuk

 

Honlap | XVI. Konferencia | XV. Konferencia | XIV. Konferencia | XIII. konferencia | XII. konferencia | XI. konferencia | X. konferencia | IX. konferencia | VIII. Konferencia | VII. Konferencia | Műhelykonferencia I | VI. Konferencia | V. Konferencia | IV. Konferencia | III. Konferencia | II. Konferencia | I. Konferencia

Utoljára frissítve: 2013.06.25.