VI. Konferencia

 

25.11.2016.
Honlap
XVI. Konferencia
XV. Konferencia
XIV. Konferencia
XIII. konferencia
XII. konferencia
XI. konferencia
X. konferencia
IX. konferencia
VIII. Konferencia
VII. Konferencia
Műhelykonferencia I
VI. Konferencia
V. Konferencia
IV. Konferencia
III. Konferencia
II. Konferencia
I. Konferencia

 

A Magyar Patrisztikai Társaság VI. konferenciája az ókori kereszténységről

A Szentírás és az egyházatyák

Kecskemét, Piarista Rendház és Gimnázium, 2006. június 29-július 1.

 

Csütörtök
Elnök: Bugár István
16.00 Baán István: A feltámadt  test milyensége. Jób 19,25-27 patrisztikus egzegézise
16.30. Perendy László: Antiokhiai Theophilosz, az egzegéta
17.00. Adamik Tamás: A Szentírás Hieronymus Vita Pauli című
munkájában
17.30.Kávészünet
18.00. Tóth Péter: Van-e kapu az út elején? A Mt. 7,13-14 eredeti formája.
18.30. Terdik Szilveszter: Szent Pál  és Aranyszájú Szent János --
Mester és tanítvány kapcsolata a bizánci ikonográfiában

19.00. Vacsora

Péntek
Elnök: Baán István
9.30. Németh Béla: Cruces etiam nec colimus nec optamus. Minucius
Felix, Octavius XXXIX.6.skk.
10.00. Somos Róbert: A Szentírás Órigenész Contra Celsumában.
10.30. Sándor Balázs: Ad fontes, avagy a fordítás nehézsége
Órigenész teremtés-homiliáiban
11.00. Kávészünet
11.30. Boudewijn Dehandschutter: Gospel of Judas: The Reception of the Gospels in Gnostic texts
12.00. Ötvös Csaba: Ektróma. Lábjegyzet a "gnosztikus Pál" portréjához.

13.00. Ebéd

16.00. A MPT tisztújító közgyűlése

19.00. Vacsora

Szombat
Délelőtt. Elnök: Heidl György
9.30. Fabiny Tibor: Tyconius donatista hermeneutikája és annak ágostoni recepciója
10.00. Frenyó Zoltán: Homály és egyszerűség. A Szentírás szerepe Szent Ágoston hermeneutikájában
10.30. Akijama Manabu: A tüposz Mopszuesztiai Theodórosznál
11.00. Kávészünet
11.30. Baán Izsák: "Az ige hűséges (?) tanúja". Euagriosz és a Szentírás
12.00. Boros István: Képi narráció mint a Szentírás értelmezése

13. Ebéd

Délután. Elnök: Perendy László
15.30: Odrobina László: Az 1 Kor 7,12-16 és az egyházatyák
16.00. Heidl György: Szentírás-értelmezés és Plótinosz-értelmezés Szent Ambrus De Isaac vel anima című munkájában
16.30. Orosz Athanáz: Zsoltárkommentár-prológusok Alexandriától Küroszig
17.00. Szerencsés Róbert: Michael Pacher Kirchenväter-oltárának ikonográfiai elemzése
.  
17.30. Zárszó

 

horizontal rule

REZÜMÉK

 

Honlap | XVI. Konferencia | XV. Konferencia | XIV. Konferencia | XIII. konferencia | XII. konferencia | XI. konferencia | X. konferencia | IX. konferencia | VIII. Konferencia | VII. Konferencia | Műhelykonferencia I | VI. Konferencia | V. Konferencia | IV. Konferencia | III. Konferencia | II. Konferencia | I. Konferencia

Utoljára frissítve: 2013.06.25.