VIII. Konferencia

 

25.11.2016.
Honlap
XVI. Konferencia
XV. Konferencia
XIV. Konferencia
XIII. konferencia
XII. konferencia
XI. konferencia
X. konferencia
IX. konferencia
VIII. Konferencia
VII. Konferencia
Műhelykonferencia I
VI. Konferencia
V. Konferencia
IV. Konferencia
III. Konferencia
II. Konferencia
I. Konferencia

 

A Magyar Patrisztikai Társaság VIII. konferenciája az ókori kereszténységről

Orthodoxia és Heterodoxia

Kecskemét, 2008. június 26 - 28.

 

 

 

VI. 26., csütörtök

 

Elnök. Sághy Marianne

 

15.00: előadások

 

·         Boudewijn Dehandschutter: Orthodoxy, heterodoxy and the Early Christian Notion of Tradition

·         Pesthy Monika: A Péter-apokalipszis és a keresztény eszkatológia kezdetei

·         Ötvös Csaba: Angyal vagy arkhón? A Szabaóth-elbeszélés a nag hammadi szövegekben

 

16.30–17.00 Kávészünet

 

17.00: előadások

 

·         Horváth László: Pamun görög szenvedéstörténete

·         Bugár M. István: Orthodox heterodoxok és heterodox orthodoxok (Trinitológia és krisztológia a III. században)

·       Tóth Judit: Érvelés és értelmezés az In illud: Tunc et ipse Filiusban

 

19.00: Vacsora

 

VI. 27., péntek

 

Elnök: Pesthy Monika

 

9.00: előadások

 

·         Adamik Tamás: Tertullianus: Adversus Iudaeos

·         Kocsisné Csízy Katalin: Nagy Konstantin és Iulianus viszonya az arianizmushoz

·         Sághy Marianne: A római orthodoxia kialakulása az ariánus válság után

 

10.30–11.00: Kávészünet

 

·         Heidl György: Szent Ambrus és Zeusz kertje (Filozófiai heterodoxia és biblikus orthodoxia)

·         Frenyó Zoltán: Egység – szabadság – szeretet (Adalékok Szent Ágoston hatástörténetéhez)

·         Parlagi Gáspár: Mi a hajó, mi a hajókötél, és mi a cövek? (Euagriosz Pon­tikosz és a Jézus-ima szerepe a makarioszi hagyományban)

 

13.00: Ebéd

 

Elnök: Tóth Judit

 

15.00: előadások

 

·         Nagy Levente: Eretnekek temetkezései a 4. századi Valeria provinciában?

·       Sándor Balázs: Hatásvadászat (A gyónás, a kelták és az ariánusok)

·         Zsigmond Benedek: Khalkédón és az örmény egyház

 

16.30–17.00 Kávészünet

 

17.00–18.30: Tisztújító közgyűlés

 

19.00: Vacsora

 

20.30: Vetítés: Perendy László: Az antiokhiai múzeum mozaikjai

 

VI. 28., szombat

 

Elnök: Bugár István

 

9.00: előadások

 

·         Somos Róbert: Eretnekellenes argumentációs stratégia Órigenész Peri Arkhón című munkájában

·         Baán István: Hogyan látták és ítélték meg az eretnekségeket a IV. század második felében? (Nagy Szent Baszileiosz felosztásának értékelése)

·         Akijama Manabu János: Nagy Szent Bazil liturgiája és a mindenség megújulása

 

10.30–11.00: Kávészünet

 

·         Boros István: Istenség és személy (Nüsszai Szent Gergely szentháromságtanának filozófiai implikációi az Opera minorában)

·       Tóth Péter: Ószövetségi idézetek a korakeresztény polémiától a középkori misztériumokig

·         Geréby György: Rejtett témák két középkori teológiai vitában (A visio beatifica-vita és a hészükhaszta-vita)

 

13.00: Ebéd

 

Elnök: Baán István

 

15.00: előadások

 

·         Kriza Ágnes: Ókori teológiai érvek recepciója a középkori egyházi szláv polemikus irodalomban (Vaszilij Nyikolszkij: A Szentlélek eredetéről c. művének (1514) patrisztikus forrásai)

·         Nyirkos Tamás: Ortodoxia, heterodoxia és a tanfejlődés newmani fogalma

 

 

Zárszó

 

 

Kávézási és sportlehetőség

 

*   *   *

 

A konferencia nem jöhetett volna létre

 

a kecskeméti Piarista Rendház és a Piarista Iskola

 

 

 

valamint a Magyar Ókortudományi Társaság

 

 

 

nagylelkű támogatása nélkül.

 

 

 

Fotótár

 


 

  

 


 

 

 

Honlap | XVI. Konferencia | XV. Konferencia | XIV. Konferencia | XIII. konferencia | XII. konferencia | XI. konferencia | X. konferencia | IX. konferencia | VIII. Konferencia | VII. Konferencia | Műhelykonferencia I | VI. Konferencia | V. Konferencia | IV. Konferencia | III. Konferencia | II. Konferencia | I. Konferencia

Utoljára frissítve: 2013.06.25.