XVI. Konferencia

 

25.11.2016.
Honlap
XVI. Konferencia
XV. Konferencia
XIV. Konferencia
XIII. konferencia
XII. konferencia
XI. konferencia
X. konferencia
IX. konferencia
VIII. Konferencia
VII. Konferencia
Műhelykonferencia I
VI. Konferencia
V. Konferencia
IV. Konferencia
III. Konferencia
II. Konferencia
I. Konferencia

 

A Magyar Patrisztikai Társaság XVI. konferenciája az ókori kereszténységről

2016. június 30 – július 2.
SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA
(NYÍREGYHÁZA, BETHLEN G. U. 13-19.)

PROGRAM
VI. 30. csütörtök
12:30-13:15: Regisztráció
13:15: Köszöntő: Somos Róbert, a MPT elnöke
13:20: Megnyitó: Véghseő Tamás, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora
1. szekció – Angyalok és démonok I. (13:30-18:00)
Elnök: Somos Róbert
13:30-15:30
 Moreno Morani: Az angelos/angelus kifejezés eredete és története a pogány és keresztény szótárban
 Pásztori-Kupán István: A hazugság ügyvédje leleplezi a démonokat
 Gyurkovics Miklós: Az angyalok szerepe Alexandriai Philo és Alexandriai Kelemen teológiájában
 Sághy Marianne: Tours-i Szent Márton, a Sátán és a démonok
15:30-16:00: kávészünet
Elnök: Pásztori-Kupán István
16.00-18.00
 Perendy László: Tatianosz démonjai
 Somogyi Nóra: Démoni angyalok
 Jenei Péter: Hogyan és mivel táplálkoznak az angyalok? - Bibliai és Biblián kívüli elképzelések az
ókorban
 Neményi Réka: Angyalábrázolások értelmezési problémái a Kr. u. V-VI. századi ókeresztény liturgikus
tárgyakon
18:00 Vacsora
VII. 1. péntek
2. szekció – Kultúrtörténet és filológia I. (8:30-10:00)
Elnök: Adamik Tamás
08.30-10.00
 Boros István: Keresztények és az etruszk tudomány
 Kormos Erik: Az őskereszténység szociolingvisztikájának változása a patrisztika korában
Tóth Tamás Zoltán: A Šēm-Tôb-féle, héber nyelvű Máté evangéliuma és a Szamaritánus Krónika (Sēfer
ha-Yamîm) Máté-idézetei
3. szekció – Aszketikus irodalom (8:30-12:30)
Elnök: Baán István
08.30-10.00
 Rákos-Zichy Johanna: Angyalokhoz hasonlóan: az agyagi testben való feltámadás és az angyali lét
kérdése a 2-4 századi keresztény szerzőknél
 Juganaru, Andra: „Utánozni a földön az angyalok kórusát” – A „vita angelica”-ról szóló diskurzus céljai
a 4. századi szerzetességben
 Ötvös Csaba: Teremtés a sivatagban. - Teológiai és exegetikai hagyományok az atyák mondásaiban
A Magyar Patrisztikai Társaság XVI. országos konferenciája
10:00-10:30: kávészünet
Elnök: Sághy Marianne
10:30-12:30
 Bugár M. István: „Férfiakat láttam ott, akik a földön élnek és nem a földön” - a vita angelica Indiában a
görög oikumenéből nézve
 D. Tóth Judit: A vágy mint a biosz angelikosz eszményének antropológiai tényezője Nüsszai Szent
Gergely gondolkodásában
 Baán István: Az angyalok mint "második fény". Palamasz Szent Gergely angyalokról szóló tanításának
patrisztikus gyökerei
 Adamik Támás: Fleuryi Abbo - A Szentháromságról
12:30 Ebéd
4. szekció – Kultúrtörténet és filológia II. (14:00-15:30)
Elnök: Heidl György
14:00-15:30
 Kis Emőke Hajnalka és Bihari József: A nimbusz eredete és ikonográfiája
 Hegedűs Mihály: Az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk…
5. szekció – Angyalok és démonok II. (14:00-17:30)
Elnök: Perendy László
14:00-15:30
 Pataki Elvira: Égi és földi angyalok Nazianzoszi Szt. Gergely költészetében
 Gebri Tímea: „Győztél, bizony győztél!” – avagy harc a démonokkal szemben a kopt szerzetesek
életében
 Padányi Ádám: A sárkány és az egyiptomi. Sátánképek Szent Pepetua látomásaiban
15:30-16:00: kávészünet
Elnök: Kendeffy Gábor
16:00-17:30
 Geréby György: Az angyalok és a liturgia
 Somos Róbert: A Sátán és a Szentírás Órigenésznek a Hetvenhetedik zsoltárhoz készített Első
homíliájában
 Heidl György: Emberi és angyali kommunikáció
17:30-19:00 A Magyar Patrisztikai Társaság tisztújító közgyűlése
19:00 Vacsora
A Magyar Patrisztikai Társaság XVI. országos konferenciája
VII. 2. szombat
6. szekció – Filozófiai teológia (8:30-10:00)
Elnök: Bugár M. István
08.30-10.30
 Bubnó Hedvig: „Ha tehát a lélek elfordul Istenétől, szükségképpen megkevesbedik” - A számok szerepe
Szent Ágoston De musicájában
 Kovács Dániel: Filozófiai anyagfogalmak Szt. Vazul Hexameronjában
 Kendeffy Gábor: A keresztény tanítás mint misztérium, a pogány irodalom mint a beavatás eszköze
Lactantius Institutiones Divinae c. művében
 Vassányi Miklós: Areopagita Dénes - De divinis nominibus
7. szekció – Egyháztörténet és ekkléziológia (8:30-12:30)
Elnök: Gyurkovics Miklós
08.30-10.30
 Szabados Ádám: Az apostolok mint az egyház presbiterei: Euszebiosz Papias-értelmezésének kritikája
 Kustár György: Iraeneus és Jézus - Egy kapcsolat nyomában
 Varsányi Orsolya: Theodore Abū Qurra az igaz vallásról
 Gelenczey-Miháltz Alirán: Angyal a nászszobában
10:30-11:00: kávészünet
Elnök: D. Tóth Judit
11:00-12:30:
 Hudák Krisztina: Barát vagy ellenség? A Közép- és Al-Duna-vidéki germán ariánus és ortodox
missziók sikerének és sikertelenségének okai
 Nagy Levente: Pannoniai mártírok démonai: a kísértés, szenvedés, ördögi befolyás narratívái
 Tóth Anna Judit: Szalmaistenek Karneválja
12:30 Elnöki zárszó
12:40 Ebéd
14:00 Fakultatív kirándulás Tokajba
(Az orthodox templom és ásatási terület megtekintése, Serház/Bormúzeum, borozás az Öreg Pincében)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZÜMÉK

 

Honlap | XVI. Konferencia | XV. Konferencia | XIV. Konferencia | XIII. konferencia | XII. konferencia | XI. konferencia | X. konferencia | IX. konferencia | VIII. Konferencia | VII. Konferencia | Műhelykonferencia I | VI. Konferencia | V. Konferencia | IV. Konferencia | III. Konferencia | II. Konferencia | I. Konferencia

Utoljára frissítve: 2016.11.25.